AiderAider

Åpenhetsloven

I Aider jobber vi aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i både egen virksomhet og leverandørkjeden vår.

Mer informasjon kommer løpende

Vi har satt i gang arbeidet med å kartlegge og prioritere områder for aktsomhetsvurderinger, og utarbeider en liste for prioriterte områder som vi vil publisere innen 30.06.2023. Vi oppdaterer nettsidene våre med informasjon om arbeidet med åpenhetsloven løpende.

Ved spørsmål knyttet til åpenhetsloven, vennligst ta kontakt via skjemaet under:

TA KONTAKT

Sven Østebø

Rådgiver

98 54 57 81 LinkedIn

Hvor godt kjenner du pliktene og kravene i dette nye lovverket? Gjelder de din bedrift – og er du i så fall forberedt på å følge dem? Vi i Aider har satt oss grundig inn i det, slik at du kan få kortversjonen.