AiderAider

Dobbel vesentlighetsanalyse

EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) sier at man skal rapportere på bærekraftstemaene som er vesentlige for bedriften, men hva betyr egentlig det? Og hvordan kommer man i det hele tatt i gang?

Fundamentet for rapportering etter CSRD er en dobbel vesentlighetsanalyse. Kort fortalt betyr det at man skal se på hvilken påvirkning en bedrift har på omverdenen og hvilke finansielle risikoer og muligheter bedriften har med tanke på l de ulike bærekraftstemaene. Det å gjøre et godt stykke arbeid med vesentlighetsanalysen er grunnleggende for både rapportering og strategiske tiltak fremover.

TA KONTAKT

Sven Østebø

Leder for Bærekraftsrådgivning

98 54 57 81 LinkedIn

Over ser du alle rapporteringskravene som den doble vesentlighetsanalysen skal forholde seg til. Det er hele 11 temaer og 1178 ulike datapunkter.

Robust metode

Fagekspertene våre i Aider har på bakgrunn av retningslinjene fra EU og rammeverkene som det nye lovverket er bygget på, utviklet en robust metode for å gjennomføre vesentlighetsvurderingene. Denne kan også brukes som første steg inn mot rapportering i henhold til EU-taksonomien.

En forutsetning for å kunne gjennomføre vesentlighetsanalyser er at man har en oversikt over påvirkningen på klima og menneskerettigheter i både i eget hus og leverandørkjeden. Vi setter derfor som krav i forkant av vesentlighetsanalysen, at man har et fullstendig klimaregnskap og har gjennomført gode aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven. Om din bedrift ikke har rukket å få dette på plass, bistår bærekraftsteamet vårt gjerne med dette.