AiderAider

Bærekraftig Virksomhetsstyring og Klimatilpasning

Er din organisasjon klar til å navigere gjennom de stadig økende kravene knyttet til klimarisiko og bærekraft? Er du som leder eller medlem av styret usikker på din rolle i forhold til disse temaene? Dette kurset gir deg en dyp forståelse av bærekraft i en næringslivskontekst.

Kursbeskrivelse: 

Målet med kurset er å gi deltakerne innsikten og kompetansen som er nødvendig for å effektivt identifisere og håndtere klimarisiko og bærekraftsrelaterte muligheter i deres organisasjon. Deltakerne vil være i stand til å ta strategiske beslutninger som bidrar til en bærekraftig og motstandsdyktig forretningsmodell. 

 

I dette kurset lærer du mer om:

 • Hva er det egentlig vi mener med bærekraft i en næringslivskontekst? 
 • Hva er styrets ansvar med tanke på bærekrafts-tematikker? 
 • Hva er den nye bærekraftsstandarden til IFRS? 
 • Hvilke muligheter og risikoer møter min bedrift som følge av klimaendringene? 
 • Hvordan kan jeg sørge for at min bedrift tilpasser seg endringene i rammevilkår best mulig? 
 • Hvilke spørsmål må jeg være forberedt på å svare i forbindelse med finansiering fremover? 

KURSHOLDERE

Sven Østebø

Leder for Bærekraftsrådgivning

98 54 57 81 LinkedIn

Fordeler med kurset: 

 • Øk din forståelse for bærekraft i et forretningsperspektiv 
 • Bli i stand til å følge opp muligheter og risiko relatert til klima 
 • Styrk posisjonen til selskapet ditt i møte med skiftende rammebetingelser, spesielt i forbindelse med finansiering 
 • Kurset er praktisk rettet, med flere eksempler fra næringslivet 
 • Workshopene sørger for at du sitter igjen med konkrete dokumenter og planer som kan brukes i etterkant 

 

Praktisk info:

Dette er et kurs som går over en hel dag, fra klokken 09:30-15:00. Du vil få servert mat og drikke under kursoppholdet. Når du melder deg på, vil du få mail om adresse og oppmøtested av Kamilla, vår kursansvarlig.

Kurspris: 8.900,- eks. mva. 

Påmelding til kurset Bærekraftig Virksomhetsstyring og Klimatilpasning