AiderAider

Økonomi for ikke – økonomer

Kurset gir deg innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller slik at du får forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger.

Kursbeskrivelse:  

Du får kunnskap om temaer knyttet til økonomisk rapportering rettet mot bedriftsinterne så vel som bedriftseksterne informasjonsmottakere, og hvordan slike data anvendes i beslutningssammenhenger.

Etter kurset vil du kjenne begreper som inntekter, kostnader, resultat og balanse. I tradisjonell budsjettering er regnskapet grunnlaget for budsjettet.

 

I dette kurset lærer du mer om:

 • Hvordan er regnskapet bygget opp – forskjell på resultat og balanse 
 • Hva er en god økonomirapport – økonomiske styring 
 • Økonomisk planlegging, budsjettering og likviditetsstyring 
 • Nøkkeltall – hvordan bygge og forstå egne nøkkeltall 
 • Slik leser du et årsregnskap + praktiske råd og tips 
 • Selskapsformer i Norge 
 • Grunnleggende økonomikunnskap – ledelsen overordnendeansvar – regnskap, økonomi, budsjett, likviditet og oppfølging 

KONTAKT MEG FOR SPØRSMÅL:

Kamilla Kavlie Bragstad

HR Rådgiver og kurskoordinator

40 29 92 15

Fordeler med kurset: 

 • Bli tryggere med økonomirelatert arbeid 
 • Styrk din evne til å ta gode økonomiske beslutninger 
 • Få økt kunnskap om de økonomiske sammenhengene i din virksomhet 
 • Bli i stand til å gjennomføre grunnleggende bedriftsøkonomiske analyser 
 • Øk ditt ordforråd innen økonomi for å kommunisere effektivt med økonomer 

Praktisk info:

Økonomi for ikke-økonomer er et kurs som går over to dager, klokken 09.00-16.00 begge dager.  Du vil få servert mat og drikke under kursoppholdet. Når du melder deg på, vil du få mail om adresse og oppmøtested av Kamilla, vår kursadministrator.

Kurspris: 16.995,- eks mva

Har du spørsmål til kurset, kan du snakke med oss direkte her via kurs@aider.no

Påmelding til kurset økonomi for ikke-økonomer