AiderAider

Åpenhetsloven- gjort enkelt

Åpenhetslovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. En virksomhet skal både ha oversikt over egen drift og egen leverandørkjede.

Komplett system

Til arbeidet med Åpenhetsloven benytter vi systemet Factlines. Dette er et komplett system for arbeid med Åpenhetsloven og Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), og er bygget opp i henhold til OECDs rammeverk.

Vi i Aider bistår dere hele veien fra gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger, til forankring av ansvarlighet, leverandørundersøkelser og utvikling av tiltak. Dette sammenfattes i en redegjørelse som skal offentliggjøres.

TA KONTAKT

Sven Østebø

Leder for Bærekraftsrådgivning

98 54 57 81 LinkedIn

Prosessen inneholder tre hovedområder:

  • Egen drift. Vi bistår med gjennomgang av virksomhetens egenevaluering, og forankring av arbeidet internt.
  • Leverandørkjeden. Vi bistår med risikovurdering av leverandørkjeden, og sparrer rundt hvilke leverandører å følge opp videre før vi gjør nettopp dette.
  • Resultat og tiltak. Vi presenterer tilbakemeldinger fra leverandører, identifiserer tiltak og diskuterer disse. Basert på dette lager vi et utkast til redegjørelsen.

Et godt grunnlag

Resultatet gir beslutningsrelevant innsikt, samtidig som den legger grunnlaget for ansvarlig forretningsførsel.

Et godt arbeid med åpenhetsloven danner sammen med et klimaregnskap grunnlaget for videre bærekraftrapportering.

Les og lær mer om bærekraftrapportering her

Har du spørsmål rundt åpenhetsloven – eller ønsker å booke en liten prat? Ta kontakt med Aider