AiderAider

Camilla L. Skulstad

Leder for HR-tjenester, Aider

Camilla L. Skulstad har lang erfaring som HR leder og HR business partner i internasjonale arbeidsmiljø. Hun har ledet og lagt til rette for flere større endrings- og kulturutviklingsprosjekter og har et sterkt engasjement for å forenkle prosesser gjennom bruk av teknologi.