AiderAider

Simployer

Simployer sitt fleksible, modulbaserte HRM-system digitaliserer, effektiviserer og profesjonaliserer interne rutiner og prosesser mellom medarbeidere, ledere og HR. Praktiske HR-verktøy som gir en mer effektiv arbeidshverdag er tidsbesparende og sikrer enhetlige prosesser i virksomheten.

Et godt HR-system er litt som kart og kompass for en HR-ansvarlig. Ikke bare får du full oversikt over hele organisasjonen din, men gjennom smarte funksjoner kan du følge de ansatte gjennom hele arbeidsforholdet. Selv om HR dreier seg om mennesker, hjelper det med gode systemer.

Vi i Aider hjelper deg med å samle alle HR-prosessene i èn plattform. brukervennlig, enkelt og revolusjonerende kraftfullt.

Med Aider som partner risikerer du heller ikke overveldende implementeringsprosjekter. Vårt team av HR-rådgivere og tech-folk sørger for at du er raskt oppe og går. Trenger dere hjelp med endringsprosesser også etter at dere er blitt kjent med systemet, så er vi der.

Er du et større selskap, ønsker du kanskje et system som over tid kan inspirere og utvikle dine mange ansatte. Er du en liten bedrift, er det kanskje viktigst at du får hjelp til de praktiske tingene – som maler, personaldata og håndbøker.

Uansett hvordan bedriften din ser ut du er: Et godt HR-system du kan bruke på verdiskapende HR og ledelse – eller bare drive butikk. Slik bidrar det rett og slett til å utvikle en bedre arbeidsplass.

I Aider er vi opptatt av at du får et system som faktisk effektiviserer HR-arbeidet ditt. Får du en mer spennende jobbhverdag i tillegg, er det topp. HR-systemene vi leverer, bidrar til begge deler. For når du automatiserer bort tidkrevende, manuelle rutineoppgaver, kan du bruke energien din på å inspirere. Eller helt andre ting.

Kontroll og oversikt er helt avgjørende for en HR-ansvarlig, og Simployer gir deg absolutt alt du trenger. – Karina Belseth, partner og leder for HR i Aider

Trenger du skreddersøm, hjelp til å velge system – eller bare en hånd å holde i mens du kommer i gang?
Ta kontakt med oss i Aider!