Økonomisk rådgivning til bedrifter

Er du egentlig så lønnsom som du burde vært? Kanskje bedriften din er inne i en vekstperiode, men du har likevel problemer med likviditet, riktig bemanning, eller kontroll over kostnadene? Hvis du opplever vekst i selskapet, er det fort gjort å møte på utfordringer som med tiden kan utvikle seg til kritiske situasjoner der du mister kontrollen.

Ikke la voksesmertene ta overhånd

Mange bedrifter pådrar seg voksesmerter, og derfor er det viktig å vokse kontrollert. Tilgang til hjelp, oppfølging og god informasjon i tide kan være avgjørende for lønnsomheten hos en bedrift i vekst. Aider hjelper dere med å styre skuta i riktig retning, og sørger for at veksten dere opplever blir både riktig finansiert og lønnsom.

Vi bidrar til å identifisere problemer og avdekke lønnsomme produkter og tjenester. La oss hjelpe dere med å finne fokuset tilbake – nemlig det dere skal tjene pengene deres på, og det dere skal være. Still deg spørsmålet: Hva er du god på?

– Det er fort gjort å ta lønnsomheten litt for gitt, og du må ikke glemme at det er mye man kan gjøre – både i gode og dårlige tider. Det er viktig å ha et økonomisk verktøy og struktur for å identifisere lønnsomhet, sier Åge Flohr, senior bedriftsrådgiver i Aider.

TA KONTAKT

Stian Haraldsen

Partner • autorisert regnskapsfører

92 88 10 86

Åge Flohr

Senior bedriftsrådgiver

90 61 04 25

Våre 5 steg mot økt lønnsomhet

  1. Identifisere lønnsomheten din: Det første og viktigste arbeidet er å identifisere lønnsomheten i de ulike forretningsområdene.
  2. Tid for endring: Når du har kartlagt lønnsomheten din ser du fort hva som må kuttes. Her må du være kritisk til alle kostnader som strengt tatt er unødvendige. Kanskje du må se på nedbemanning eller leasing og leie av produksjonsmateriell.
  3. Utvikle det dere er gode på: Hvordan kan dere bli enda bedre på de områdene hvor dere i dag tjener penger? Her handler det om å øke volum og leveranser på de lønnsomme områdene. 
  4. Tilbake ut i markedet: Når denne øvelsen er gjort, må dere bevege bedriften mot markedet. Gå først til eksisterende kunder og si at dere kan levere mer enn tidligere- og med en høyere kvalitet. 
  5. Få med deg folka: Uansett om dere står overfor små eller store endringer, er det avgjørende å få med seg de ansatte. De må motiveres og informeres om prosessene. Dette vil ha konsekvenser for folk, derfor må dere jobbe med menneskene.

Vi har både spisskompetanse og breddekompetanse, og vi er gode på å effektivisere og automatisere økonomiske arbeidsprosesser/bilagsføring. Basert på dette gir vi gode råd for å øke din lønnsomhet.

– Finn ut hva du er god på, og dyrk det! Det skaper lønnsomhet, avslutter Flohr.