AiderAider

Konsernregnskap

Med noen felles husregler er det enklere å være en lykkelig familie. Dette gjelder ikke minst når du jobber med et konsernregnskap. Formålet med konsernregnskap er å vise alle selskapene i konsernet som én enhet.

Unngå leteaksjon i regnearkene- la oss hjelpe deg å samle sakene

For datterselskapene blir et internsalg ført som en kostnad eller inntekt, men for konsernet skal det gå opp i opp. Med vårt system skjer elimineringen elektronisk, og du slipper å sitte med regnearket og lete etter opplysninger.

Selskap som driver med oppkjøp kan få krav om å vise selskapets samlede resultat til offentligheten, samtidig som hvert selskap også skal utarbeide sitt eget regnskap. De som ikke stiller forberedt kan oppleve at det blir mye arbeid med potensielt mange feilkilder. Med Aider blir jobben mye enklere. Vi tilbyr en løsning som vi kaller arvelære. Arvelære betyr at vi legger inn felles informasjon og regler på toppen hos samtlige selskaper. Reglene «arves» nedover i konsernet, og sørger for likhet og oversikt med for eksempel internsalg. Det blir da enkelt å se hva som er enkeltselskapets omsetning/resultat, og hva som er konsernets.

– I et konsern kan det være vanskelig å holde oversikt over internsalg mellom selskapene. Vår løsning er tilrettelagt for å ta seg av dette, så slipper du å sitte med regnearket og lete etter opplysninger, sier Terje Glesaaen, Nasjonalt Fagansvarlig IFRS og Konsernregnskap.

TA KONTAKT

Terje Glesaaen

Nasjonalt Fagansvarlig IFRS og Konsernregnskap

Etter regnskapsloven er det krav om konsernregnskap i et foretak som kan krysse av for to av følgende tre punkter:

  • Salgsinntekt på 70 millioner kroner
  • Balansesum på 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte på 50 ansatte i regnskapsåret

- Det er ikke bare de som er konsern etter regnskapslovens kriterier som kan ha fordelen av å levere regnskapet på Aider-måten. For selv om selskapet ikke oppfyller kriteriene, kan det være nyttig å føre regnskap som et konsern. Det lønner seg jo å ha oversikt over hva du selger internt.

Savner dere et system som gir bedre oversikt over de ulike regnskapene i konsernet deres? Ta kontakt så hjelper vi vi deg!

aider regnskapsføreren