AiderAider

Virksomhetsstyring – øk verdiskapingen i virksomheten din

God virksomhetsstyring – Hvordan kan din virksomhet lykkes?

Helt avgjørende

«Styrearbeid handler om verdiskapning, men også om god virksomhetsstyring»

God virksomhetsstyring er avgjørende for enhver virksomhet, uavhengig av størrelse eller bransje. Aider utfordrer hvordan din virksomhet kan drive verdiskaping, øke konkurransekraften, de økonomiske resultatene, og bygge tillit blant kunder, leverandører og ansatte.

Vi hjelper mange virksomheter med å gjennomføre gode styringspraksiser – Dette kan inkludere hvordan de overkommer spesifikke utfordringer eller hvordan de utnyttet nye muligheter gjennom effektivt styrearbeid.

TA KONTAKT

Vidar Andersen

Leder for virksomhetsstyring og styrearbeid

97 63 33 50 LinkedIn

Langsiktig suksess

I Aider så fokuserer vi på verdien, vi hjelper deg med god styring for å få økt gevinst, forbedret bedriftskultur og styrket omdømme. Vi er opptatt av langsiktig tenkning og har mange eksempler på hvordan god virksomhetsstyring bidrar til bærekraftig vekst og langsiktig suksess, fremfor kortvarige gevinster.

Vi gjør komplekse data eller konsepter lettere å forstå gjennom engasjerende innhold og visuelle hjelpemidler for styre og ledelsen, alt fra økonomirapportering til strategiske veivalg.

Ønsker du å lære mer om virksomhetsstyring, kan du lese mer her. 

En fleksibel strategi

Strategisk planlegging og målsetting er avgjørende å få på plass, i fellesskap utvikler vi klare, målbare og oppnåelige mål som er i tråd med virksomhetenes visjon og verdier. Viktigheten av en fleksibel strategi som kan tilpasse seg endringer i markedet eller bransjen.

Aider står klar til å hjelpe deg med:

  • Strategisk planlegging og målsetning
  • Risikostyring og compliance
  • Bærekraft og samfunnsansvar
  • Teknologi og innovasjon i styringen

Vi har verktøy, resurser og neste skritt for at nettopp din virksomhet skal lykkes med verdiskapningen og god virksomhetsstyring.

Vi tar gjerne en uforpliktende prat for å se hva vi kan gjøre for deg og din virksomhet.