AiderAider

Aider vil rigge kundene sine for morgendagen: Oppretter Aider Innovasjon AS

Har dere en god ide eller behov for utvikling? Aider innovasjon hjelper dere med å ta ideer og utviklingsmuligheter til konkrete prosjekter, samtidig som vi bistår med søknader til støtteordninger for å sikre finansiering, sier Klas Forfang, leder for Aider Innovasjon.

Lang erfaring

Det nye selskapet består av 9 innovasjonsrådgivere som alle har lang erfaring med alt fra innovasjonsmetodikk til nettverksbygging og finansieringsstrategier. Sammen med kunden lager de en prosjektplan for innovasjonsprosessen, inkludert hvilke tilskuddsordninger det er naturlig å søke.

 

– Deretter tar vi oss av alt, fra rapportering til selve søknadsskrivingen. Prismodellen er «no cure, no pay», og på den måten er vi direkte investert i din suksess. Får du ikke støtte, tjener vi heller ikke penger, forklarer Forfang.

 

Hjelp hele veien

Når de 9 innovasjonsrådgiverne nå går inn i det nye selskapet – hvor Aider er majoritetseier – er det med synergier i mente. For hvem kjenner vel en bedrifts forutsetninger bedre enn regnskapsføreren?

 

– Innovasjon er nært knyttet til mange av Aiders øvrige tjenester, som finansiering, skatterådgiving, økonomirapportering og bærekraft. Innsikt og innovasjon henger sammen, og praktiske ting som prosjektrapportering vil gå smidigere når Aider allerede er regnskapsfører, sier Forfang.

TA KONTAKT

Klas Forfang

Leder innovasjon Aider

97 12 10 17

Innovative bedrifter

Men først og fremst kan Aiders kunder nå få glede av en komplementær tjeneste under kompetansehusets tak. En tjeneste Forfang tror stadig flere vil ha nytte av.

– Samfunnet ønsker innovative bedrifter, og det er derfor vi har et virkemiddelapparat. Men mange av bedriftene som i dag driver med innovasjon, vet ikke at de kvalifiserer for støtte. Samtidig ser mange selskaper mørke skyer i horisonten. De vet at de må gjøre noe, men ser kanskje ikke hva. Vi hjelper dem hele veien fra et behov eller en løs idé og frem til de forhåpentligvis får tilskudd.

Økt gjennomføringskraft

For Aider Innovasjon er det altså ikke nødvendig at du er Reodor Felgen. Snarere tvert imot: 

 

– Det er ikke slik at det bare er gründere som innoverer, eller at innovasjon bare dreier seg om å finne opp noe ingen har sett maken til. Innovasjon er også fornyelsens og omstillingens kunst, og mye av innovasjonen foregår i etablerte selskaper, sier Forfang.

 

Nå ser han frem til å kunne gi Aiders nye og eksisterende kunder økt gjennomføringskraft.

 

– I Aiders kundebase er det utvilsomt mange selskaper som kunne fått langt mer finansiering enn de har vært klar over. I tillegg er det nok mange som føler seg litt rådville i møte med stadig nye krav, ny teknologi og endringer i forbrukeratferd. I en verden som beveger seg raskt, kan det være vanskelig å vite hva du skal gjøre, sier Forfang og avslutter:

- Da er det godt å ha noen å sparre med.