AiderAider

Mongstad

Vi likar tal. Elskar dei, faktisk. Men for oss er ikkje eit korrekt rekneskap sjølve målet – det er berre starten. Som kompetansehus kan vi gje tala retning. Du får råd som gjev betre avgjersler – og teknologi som let deg løfte blikket. Kort sagt: Vi hjelper deg å lukkast. Velkomen til Aider i Askvoll, Solund og Mongstad!

Skatt, moms og lønn – det er klart du får hjelp til det. Men så er Aider trass alt eit kompetansehus, med alt frå HR-rådgjevarar til bedriftsutviklarar.

 

I sum betyr det at vi kan hjelpe dykk med langt meir enn rekneskap. Har de ein overarbeida CFO eller økonomisjef? Vi kan avlaste dykk med delar av økonomifunksjonen – eller fylle den helt.

TA KONTAKT

Tor Einar Erikstad

Kontorleder og partner

97 79 74 08

«Etterkvart som rekneskap blir meir automatisert, blir relasjonar meir viktig. At vi er blant dei fremste på teknologi skal vere sjølvsagt. I tillegg set vi i Aider folk i sentrum – det gjeld både internt og i dialogen med deg som kunde.» – Tor Einar Erikstad Kontorleiar

Aider Vestkyst

I vår region finn du 19 medarbeidarar med kompetanse på mellom anna fiskeri, tech, industri og maritime næringar.

 

Stikk innom, då vel!

Vi held til i trivelege lokaler i Holmedal, på Hardbakke og ved Mongstadkrysset – og har alltid varm kaffi klar.