AiderAider

Sogndal

Vi likar tal. Elskar dei, faktisk. Men for oss er ikkje eit korrekt rekneskap sjølve målet – det er berre starten. Som kompetansehus kan vi gje tala retning. Du får råd som gjev betre beslutningar – og teknologi som let deg løfte blikket. Kort sagt: Vi kan hjelpe deg å lukkast. Velkomen til Aider i Sogndal!

Eit bredt kompetansehus

Skatt, moms og lønn – det er klart du får hjelp til det. Men Aider er trass alt eit kompetansehus, med alt fra HR-rådgjevarar til bedriftsutviklarar. Slik er vi også her i Sogndal!

 

I sum betyr det at vi kan hjelpe dykk med langt meir enn rekneskap. Har de ein overarbeida CFO eller økonomisjef? Vi kan avlaste dykk med delar av økonomifunksjonen – eller fylle den heilt.

 

I Sogndal finn du 13 energiske medarbeidarar med spesialkompetanse på rekneskap, lønn og økonomisk rådgjeving.

 

-Me gleda oss over å ha blitt ein del av kompetansehuset Aider. Med Aider i ryggen kan me levera ein større breidde av økonomitenester og vera i spiss på digital utvikling og systemløysingar, sier kontorleder Martin Loftesnes og fortsetter:

TA KONTAKT

Martin Loftesnes

Kontorleder Sogndal

91 69 68 42

-Me vil gjerne jobbe tett med deg som kunde og vera ein samarbeidspartnar som skapar meirverdi - Martin Loftesnes, kontorleder Sogndal

Aider i Sogndal

Kontoret vårt i Sogndal ligger sentralt og du finner oss i:

Adresse
Parkvegen 2,

6856 Sogndal

Telefon
91 69 68 42