Ungdommer står i ring og samtaler

Fellesråd, Den norske kirke

Lønna ble helt riktig første gang! Gjennom samarbeidet med Aider har vi fått en god struktur i regnskapet, og arbeidsflyten går veldig bra. Det er lett å finne fram i regnskapet og lett å analysere resultater. I tillegg opplever vi at fagpersonene i Aider er lett tilgjengelige for oss. Gjennom samarbeidet har vi fått et godt tilpasset lønns- og regnskapssystem.

Trenger bedriften din regnskapstjenester? Kontakt oss

Gjennom kontrakten med kirken kan Aider tilby fellesrådene å håndtere regnskap, lønn og system uten anbudsprosess.

Kirken er organisert slik at hver kommune med mer enn én menighet har et kirkelig fellesråd. En av oppgavene til fellesrådene er å håndtere administrative og økonomiske oppgaver i deres sogn.

Aider kan utføre deler av regnskapsarbeidet, eller ta på seg alle de nødvendige regnskapstjenestene – dersom fellesrådet ønsker det. Aiders løsning forenkler denne jobben. Aiders tilbud til fellesrådene gir god kontroll og enkel oppfølging gjennom oppdaterte systemer.

I dag har Aider inngått avtale med cirka 100 fellesråd/sogn landet over – og representerer en viktig nisje i Aider-porteføljen. Antall enheter øker stadig, og det er plass til flere. Oppstartsprosessen er veldig kort med god og kontinuerlig oppfølging på support.

Se artikkelen om lønn og regnskap hos kirken.no her. Når denne artikkelen ble skrevet opererte vi under merkevaren Tet.