AiderAider

Fellesråd, Den norske kirke

Lønna ble helt riktig første gang! Gjennom samarbeidet med Aider har vi fått en god struktur i regnskapet, og arbeidsflyten går veldig bra.

Trenger bedriften din regnskapstjenester? Kontakt oss

Kontrakten med Aider tilbyr fellesrådene å håndtere regnskap, lønn og system uten egen anbudsprosess

– Det er lett å finne fram i regnskapet og lett å analysere resultater. I tillegg opplever vi at fagpersonene i Aider er lett tilgjengelige for oss. Gjennom samarbeidet har vi fått et godt tilpasset lønns- og regnskapssystem.

Aider har levert tjenester til fellesråd, sokn og menigheter rundt om i landet siden 2016 – og representerer en viktig nisje i Aider-porteføljen. Antall enheter øker stadig, og det er plass til flere. Det er lagt til rette for enkel oppstart og gode rutiner.

Saker om Aider fra Den norske kirke: