AiderAider

Rakkestad Næringsråd valgte Aider: – De har et oppriktig engasjement

Som en privat næringsforening har Rakkestad Næringsråd et relativt komplekst regnskap. Men med Aider har de fått bedre kontroll og mer trygghet enn noen gang. – Jeg bruker ikke mye tid på regnskap lenger, sier daglig leder Ida Marie Ruud Stemmedalen.

Med over 160 medlemsbedrifter er det hektiske dager for de to ansatte i Rakkestad Næringsråd. Bedriftene, mange av dem verdensledende på sine felt, skal pleies og synliggjøres. Da blir det lite tid til administrasjon.

 

– Vi har hele tiden hendene fulle med å manøvrere mellom drift og prosjektstyring. Derfor trengte vi en partner med kompetanse på begge disse feltene, og det hadde Aider, sier Stemmedalen.

 

Sammen om lokal verdiskaping

Å drive en næringsforening fører dessuten med seg noen regnskapsmessige fiffigheter. For eksempel fakturerer de ikke timer, men finansierer prosjekter gjennom støtte fra fylkeskommune, stiftelser og virkemiddelapparat. 

 

– Disse tilskuddene er vår «inntekt». Til syvende og sist har vi en såpass kompleks rigg at det krever en regnskapsfører som er villig til å investere tid i å bli kjent med oss. 

TA KONTAKT

Bjørg Dalane

Kontorleder • Rakkestad • Statsautorisert regnskapsfører

91 11 96 69 LinkedIn

Lokal verdiskapning

Derfor var lokal forankring også et viktig kriterium for Stemmedalen. De ville ha en partner som holdt til i Rakkestad.

– Først og fremst er det lettere å bli kjent. Og jo bedre kjent vi blir, jo lettere er det for Aider å være en god rådgiver. Det andre er at vi bryr oss om regionen. Vi er en lokal stedsutvikler, og vi ønsker å jobbe sammen med andre som også er det. Min opplevelse er at Aider har et oppriktig engasjement for næringsvekst og lokal verdiskaping.

 

Utrolig våkne

Også når det gjelder moms og skatt, støter næringsrådet titt og ofte på faglig hodebry. Da er det godt å ha et helt kompetansehus å lene seg på.

 

– Det var en del av motivasjonen for å bytte til Aider i utgangspunktet. Jeg har benyttet meg av Aiders brede nettverk og kompetanse mange ganger allerede, spesielt når det kommer til jus, moms og skatt, sier Stemmedalen.

 

Men aller mest fornøyd er hun med tryggheten. Med et helt lag i ryggen kan hun konsentrere seg om næringsutvikling, vel vitende om at Aider følger nøye med. En briljant vaktbikkje, kaller hun dem.

 

 

– Rådgiverne i Aider er utrolig våkne, og de spotter ting lenge før jeg gjør det selv. Og det er jeg faktisk helt avhengig av for å kunne holde et så høyt turtall som jeg gjør i dag, avslutter hun.