AiderAider

HR-strategi

Har du en langsiktig plan for HR-arbeidet ditt? Og sammenfaller den med virksomhetens øvrige mål? Sjekk hvorfor du trenger en HR-strategi – og hvordan den er med på å forme organisasjonen din.

Identifiser hvor bedriften skal

Folka er selve drivkraften i virksomheten din. Derfor er forretningsstrategien bare én brikke i suksessens puslespill. Du trenger også en strategi for hvordan flinke folk skal tiltrekkes, utvikles og motiveres. 

En HR-strategi er å bygge bro mellom mennesker og mål. Det handler om å identifisere hvor bedriften skal – og å sørge for at talentene dine har øynene på målet. At de både har de riktige ferdighetene og motivasjonen til å ta deg dit.

Gjør du det riktig, kan du bedriften nyte godt av større engasjement, høyere produktivitet, smartere avgjørelser og bedre omstillingsevne.

TA KONTAKT

Karina Strandrak Belseth

Leder for Folk og kultur • Partner i Aider

95 26 01 55 LinkedIn

En klar visjon

Det er viktig for virksomheter å ha en klar visjon. Men skal den realiseres, må du ha folka dine med deg. Det starter med en gjennomtenkt og treffsikker HR-strategi.

Vil du ha ansatte som sikter mot det samme målet? Få hjelp med å lage en HR-strategi!

Ta kontakt med våre erfarne HR-rådgivere her.