AiderAider

Kulturutvikling

Kontinuerlig kulturutvikling skaper motiverte medarbeidere og bedre bunnlinje. Men hvordan vet du hva som egentlig fungerer? Få en pålitelig diagnostisering med våre kraftige verktøy!

Skal du sette inn riktige tiltak, må du vite hva som funker – og hva som ikke funker. Vi i Aider har verktøy som gir svar på hvor dere står i dag, og hvordan dere kan utvikle kulturen videre.

 

Hvordan gjennomføres en kulturkartlegging?

Vi har ikke noen tro på synsing. Skal du handle, bør du vite. Derfor bruker vi et anerkjent verktøy fra Barrett Values Centre når vi gjennomfører kulturprosjekter for våre kunder. Cirka sånn fungerer det:

  1. Vi starter med en undersøkelse som sendes til alle ansatte. Denne avdekker hvilke verdier de er personlig opptatt av, hvilke verdier dagens kultur er preget av – og hvilke verdier de ønsker seg i en fremtidig kultur.
  2. Denne kartleggingen skaper en dypere forståelse av hva som motiverer folka i selskapet – og gir en objektiv diagnose av hva som funker og ikke. I tillegg gir den innsikt i hva som må gjøres for å utvikle kulturen i ønsket retning.
  3. I etterkant presenterer vi resultatene for ledelsen og medarbeiderne gjennom en engasjerende workshop. Dette skaper omforening rundt verdifull innsikt, samhold i gruppa – og inspirasjon til å fortsette kulturarbeidet.
  4. Dere får innspillene fra workshopen oppsummert i en handlingsplan. Her ligger konkrete tiltak for hvordan selskapet bør jobbe videre med å utvikle ønsket kultur.

TA KONTAKT

Karina Strandrak Belseth

Leder for Folk og Kultur • Partner

95 26 01 55 LinkedIn

Hva kan du konkret gjøre for å endre kulturen?

Skal du virkelig endre bedriftskulturen, holder det ikke å bare identifisere verdier og informere de ansatte. Det er først da jobben begynner.

Verdiene må være synlige for de ansatte – og de må bli kjent med dem. De må forstå hvilken atferd som ligger bak verdiene, slik at alle på sikt etterlever dem.

Og ikke minst må ledelsen være rollemodeller gjennom å fatte beslutninger basert på verdiene, i tillegg til å selv etterleve dem til enhver tid.

Hva kan vi i Aider bistå med?

I Aider er vi et fagsterkt team av dyktige rådgivere med kompetanse og erfaring innen kulturutvikling. Vi har kraftige verktøy som gir en pålitelig diagnostisering av hva som fungerer – og hvor det er behov for å rette oppmerksomhet.