AiderAider

Lønnstjenester

Lønn er som melk og brød. Alle forventer at butikken har det i hylla si, men det snakkes ikke høyt om. Skulle butikken likevel gå tom, hadde det blitt bråk. Lønna skal være riktig, det er viktig for folk. Og det skal rett og slett bare funke.

Vil du vite mer om våre lønnstjenester? Kontakt oss

Synes du det kan være vanskelig og tidkrevende å følge med på lønnskjøringer? Noen skal kanskje ha bonus, mens andre har vært syke og må følges opp i samarbeid med NAV. Lønn er en av de viktigste (kanskje den aller viktigste?) rutinen som skjer i bedriften din – får de ansatte feil lønn, eller lønn til feil tid, blir det trøbbel.

Outsourcing av lønnstjenester gjør virksomheten mindre sårbar for fravær og utskiftninger av personell. Vi er her for å både hjelpe deg, og sikre dine ansatte, slik at du får én oppgave mindre å tenke på.

– Vi i Aider er opptatt av kvalitet, og kvalitetssikring hele veien. Både med tanke på de ansatte og rapportering. Som leder er det greit å slippe å tenke på at de ansatte kan få feil lønn til feil tid. En god regnskapsfører vil gi deg lønnsslipp på mail fullintegrert med automatiske betalinger, sier Patricia Olsson, seniorrådgiver og autorisert regnskapsfører, i Aider.

Våre lønnstjenester inkluderer:

  • Lønnsutbetaling
  • Reiseregninger og utlegg
  • Refusjon fra NAV
  • A-melding 
  • Rapporter og statistikker

 

Bistand til HR-administrasjon

  • Myndighetsrapportering 
  • Bistand med avtaler knyttet til onboarding og offboarding 
  • Arbeidskontrakter, personalhåndbøker og arbeidsreglement
  • Spørsmål knyttet til Tariff, turnus og skiftordninger

– I blant kan det dukke opp spørsmål du trenger svar på. Hos oss får du tilgang til fagpersoner som kan hjelpe deg med det du lurer på. Vi gir deg også statistikker eller rapporter, og trekke på de rette ressursene til problemstillingen din. I tillegg blir du mindre sårbar ved fravær eller oppsigelse, avslutter Olsson.

Vi i Aider kan også bistå med gode råd og sparring når det gjelder HR – les mer om HR og personal.

Ønsker du å bruke mindre tid på administrativt arbeid og lønnstjenester? Kontakt oss så du får du én oppgave mindre å tenke på.