AiderAider
Ung kvinne og ung mann går utendørs og snakker

Utleie av personell

Midlertidig eller permanent: I blant oppstår et behov for kompetanse som virksomheten ikke kan dekke selv. Andre ganger har man et ønske om å kjøpe seg litt tid før en permanent løsning er på plass. Aider tilbyr både høyt kvalifisert spesialistkompetanse, regnskapsførere og øvrig administrativt personell for kortere eller lengre oppdrag.

Med innleie av personell får du:

  • Oppdatert og relevant kompetanse
  • Redusert sårbarhet ved utskifting og fravær
  • Effektiv justering av kapasitet tilpasset ditt behov
  • Ingen kostnader forbundet med sykefravær eller ferie

Våre konsulenter har relevant utdannelse og erfaring, kombinert med allsidighet og fleksibilitet til å løse de fleste oppgaver. I tillegg får du som kunde tryggheten av at en person utleid fra Aider, har et solid fagmiljø i ryggen. Aider har det fulle arbeidsgiveransvaret for utleid personell.

Kontakt oss gjerne om du vil vite mer.

Vil du vite mer om utleie av personell?