AiderAider

Lederutvikling

Heller ikke ledere er noen gang helt utlært. Som HR-ansvarlig ligger det på ditt bord å tilrettelegge for ledernes kontinuerlige utvikling. Har du gjort de nødvendige grepene i din organisasjon?

Positiv arbeidskultur

Ledere spiller naturligvis en nøkkelrolle i alle virksomheter. Ikke bare når det kommer til å nå organisatoriske mål, men også for å skape en positiv arbeidskultur. Dette kan kreve en endring eller forbedring av lederstilen – men den kommer ikke av seg selv.

 

Lederutvikling handler derfor om å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger – slik at de kan fungere best mulig i lederrollen. I en verden som beveger seg raskere enn noen gang, er det avgjørende – også for en leder – å kunne være fleksibel. Dette kan læres.

TA KONTAKT

Karina Strandrak Belseth

Leder for Folk og Kultur • Partner

95 26 01 55 LinkedIn

Inspirer, motiver og engasjer!

Lederutvikling er derfor en strategisk investering som på sikt kan styrke din virksomhets konkurransekraft og omstillingsevne – både direkte og indirekte. Gjennom å utvide sitt eget handlingsrepertoar blir lederen også i bedre stand til å gjøre noe av det viktigste han eller hun kan gjøre: å inspirere, motivere og engasjere sine ansatte.

Vil du vite mer om lederutvikling? Redusere turnover og øke tilfredsheten blant de ansatte?