AiderAider

HR-rutiner og -prosesser

Rutiner og prosesser er oljen i maskineriet ditt. Gjør du det riktig, får du en smidigere, mer effektiv arbeidsplass – med færre konflikter og mer fornøyde ansatte. Sjekk hva som er viktig å huske på, og hva vi i Aider kan hjelpe deg med.

Bygg tillit og motivasjon

Fra varslingsrutiner og tillitsvalgte til beredskapsplaner, personalhåndbøker og arbeidskontrakter. På en arbeidsplass er det en skog av rutiner og prosesser som må være på plass. Dette er viktig av flere grunner.

 

For det første er arbeidsgivers forpliktelser født av ansattes rettigheter. Det handler ganske enkelt om å skape et arbeidsmiljø som er trygt. Slik får du også en arbeidsplass som føles trygg. At alt av nødvendige rutiner og prosesser er «på stell», er viktig for den ansattes opplevelse av å bli tatt på alvor. Det er med på å bygge både tillit og motivasjon.

TA KONTAKT

Karina Strandrak Belseth

Leder for Folk og Kultur • Partner

95 26 01 55 LinkedIn

Få fart på endringsprosessene

Samtidig kan effektive rutiner og prosesser være snarveier til forbedring. Uten tilstrekkelig rapportering, tilbakemeldinger eller dialog får du ikke fart på de endringsprosessene som kontinuerlig gjør organisasjonen din bedre. 

 

Lønnsprosesser og ARP-rapportering er derfor ikke noe du bare har eller ikke har: I en velsmurt HR-funksjon gjøres det også på riktig måte.