AiderAider

Bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter

Selv om din bedrift ikke blir direkte truffet av et lovkrav eller er børsnotert har det stor nytteverdi å rapportere på bærekraft.

  • Det kan gi deg bedre finansiering.
  • Du stiller sterkere i en anbudsprosess. Offentlige anbudsprosesser skal vektlegge klima og miljø med minimum 30%.
  • Du får innsikt om egne drift slik at du kan ta bedre og bærekraftige beslutninger.
  • Du svarer opp krav fra dine kunder og spiller de gode på sitt bærekraftsarbeid.

 

Vi tar utgangspunkt i de anbefalte rapporteringskravene for små og mellomstore bedrifter (SMB) fra EU. Disse rapporteringskravene som på EU språket heter VSME ESRS (Very Small and Medium Enterprises’ European Sustainability Reporting Standard). Dette er en forenklet rapport i forhold til hvordan børsnoterte selskaper skal rapportere.

 

TA KONTAKT

Sven Østebø

Leder for Bærekraftsrådgivning

98 54 57 81 LinkedIn

 Fleksibelt og modulbasert

Du må starte med den obligatoriske Basic Metrics modulen, deretter kan du i tillegg velge en eller begge de andre modulene.

Før du starter med en bærekraftsrapport for SMB så anbefaler vi at bedriften gjennomfører et klimaregnskap og en redegjørelse etter Åpenhetsloven da dette gir verdifull og nødvendig informasjon til alle modulene.