AiderAider

Budsjettering og prognoser

Hvordan styrer du virksomheten din? Hva bruker du som beslutningsgrunnlag? Skal du vokse, effektivisere og få opp lønnsomheten, må du ha alle relevante tall på plass. Budsjettet ditt fungerer hensiktsmessig som styringsverktøy bare når det er basert på et oppdatert og løpende regnskap. Det krever gode systemer – og dyktige hoder.

Budsjettet ditt er en viktig del av din virksomhetsplan. Den legger mål for inntekter og rammer for utgifter. Men en plan må også være fleksibel. Har du en moderne, skybasert økonomiløsning, kan du automatisk oppdatere prognoser etter hvert som du får ny informasjon på bordet. Samtidig er regnskap og budsjett avgjørende innsikt: Hva er egentlig de kritiske suksessfaktorene i din bedrift? Vi i Aider hjelper deg med både system, prosess og strategi.

– Skal du utvikle bedriften og få opp lønnsomheten, må du identifisere hvilke forretningsområder som faktisk lønner seg. Da behøver du budsjetter og prognoser basert på oppdaterte regnskapstall, sier Åge Flohr, senior bedriftsrådgiver i Aider.

TA KONTAKT

Geir Finholdt

Partner

91 89 84 61

Åge Flohr

Senior bedriftsrådgiver

90 61 04 25

Veien mot et fornuftig budsjett er ikke alltid enkel. Det er mange hensyn å ta, og den involverer ofte flere ledere, med hvert sitt ansvarsområde. Trenger du gode råd før, etter eller underveis? Vi kan bistå med blant annet:

  • skybaserte løsninger – og opplæring i hvordan du best bruker disse
  • hjelp til hvordan du sikrer at regnskapet alltid er oppdatert
  • styring av budsjettprosessen
  • analyse og innsikt
  • effektive budsjettmodeller
  • råd om optimal involvering av eget nøkkelpersonell

Jo mer og dypere innsikt du har som grunnlag, jo bedre fungerer budsjettet ditt som styringsverktøy.

Budsjettet er kanskje bedriftens viktigste dokument. Derfor bør du være ganske sikker på at den er bygget på både korrekte tall og nok innsikt, avslutter Flohr.

Trenger du gode råd som setter bedriften din på rett kurs? Ta kontakt med oss i dag