AiderAider

Virksomhetsstyring og styrearbeid

Et styre skal være en ressurs og tilføre merverdi. Det skal utgjøre en forskjell. Skal du lykkes med dette, må samspillet mellom daglig ledelse og styret flyte godt. Har din virksomhet et velfungerende styre?

Det ligger litt i navnet: Styret har ansvaret for at selskapet utvikler den strategien som skal til for å ivareta eiernes interesser og selskapets formål. 

Derfor må strategi i styret være en prioritert oppgave for alle selskaper. I dagens styrerom brukes det dessverre for mye tid og søkelys på orienteringssaker – og for lite på strategi og fremtid

Strategiarbeid er en styreoppgave, men det er en oppgave som krever kompetanse. Vil du ta fingeren på egen styrepuls, kan du stille deg følgende spørsmål:

 

Dersom styret ditt ikke fantes, ville selskapet gått like godt? Og videre:

  1. Tilfører styret merverdi
  2. Utgjør styret en forskjell
  3. Utgjør du en forskjell
  4. Utgjør samspillet mellom den daglige ledelsen og styret noen forskjell?

Her i Aider mener vi følgende sammenheng er viktig å forstå:

Virksomhetsstyring og styrearbeid handler til syvende og sist om verdiskaping. 

Derfor trenger styret ditt en kultur, ledelse, arbeidsform, sammensetning og prioritering av strategi som mulig- og synliggjør verdiskapende handlinger.

Det er dette vi i Aider kan hjelpe deg med – uansett om du er et lite vekstselskap eller et børsnotert konsern. 

TA KONTAKT

Vidar Andersen

Leder for virksomhetsstyring og styrearbeid

97 63 33 50 LinkedIn

Vi ruster deg for kommende utfordringer

Styrerådgiverne i Aider hjelper styret ditt med å oppfylle sine forpliktelser og forstå ulike juridiske og regulatoriske krav. Dette inkluderer å sikre at styret får utøvd sitt lovpålagte ansvar, oppgaver og plikter som går på forvaltning og tilsynsansvar. 

Her ser vi overraskende mange gå på en unødvendig smell. La oss sikre deg mot det.

Vi tror på betydningen av å bygge tillit og forståelse mellom oss som rådgivere og deg som virksomhet. Vi legger også til rette for effektiv kompetanseoverføring mellom oss og kunden. Målet er tross alt at din virksomhet skal utvikle egen kompetanse – og være i stand til å fortsette arbeidet på egen hånd etter at oppdraget er avsluttet. 

Vi foretrekker å lære folk å fiske fremfor å bare selge fisk.

Det styrker din organisasjons evne til å takle utfordringer i fremtiden.

I tillegg kan vi naturligvis hjelpe med alle typer økonomisk rådgivning – fra finansiell rapportering og revisjon til prosjekter innenfor ledelse og økonomi. Vil du lese mer om hva vi kan hjelpe deg med? Sjekk ut tjenesteområdene under.

aider regnskapsføreren

«Aiders styrerådgivere har lang erfaring innen virksomhetsstyring og styrearbeid. Vi hjelper styret ditt med å forstå komplekse forretningsprosesser, identifisere risikoer og muligheter – og å utvikle og iverksette strategier for å optimalisere organisasjonens verdiskaping.» – Vidar Andersen, leder for styrearbeid og virksomhetsstyring, Aider

Innen virksomhetsstyring og styrearbeid kan vi i Aider hjelpe deg med:  

Styrerådgivning

Hva betyr det å sitte i et styre? Hvilke oppgaver, ansvar og plikter gjelder, og hvordan får du til et godt samspill mellom styre og daglig ledelse? Vi hjelper deg med praktisk styrearbeid som årsplan, innkalling, oppfølgingslister og hvordan du dokumenterer eget arbeid i styreprotokollen. 

Du kan også få hjelp til generalforsamlingen og råd om hvordan du lykkes med strategi.

 

Styreevaluering

Et styre bør på selvstendig grunnlag kartlegge og dokumentere hvilken kompetanse styret har og bør ha – som helhet, de enkelte styremedlemmene og styreleder. 

Styret bør gjennomføre en årlig egenevaluering. På bakgrunn av denne evalueringen skal styret bygge bro mellom nåværende og ønsket praksis. Vi i Aider hjelper deg fra start til slutt.

 

Styresekretær

Vi sikrer effektiv og profesjonell gjennomføring av styremøter og sørger for at styreprotokollen er i henhold til lover og regler. Husk at styreprotokollen er selskapets bevis på at et styremøte har funnet sted. 

 

Risikostyring og internkontroll

Få hjelp med å oppnå og sikre god risikostyring og internkontroll. Sammen hjelper vi din virksomhet å skape forståelse, sammenheng og overlapp mellom det formelle og det uformelle styrings- og kontrollmiljøet. 

 

Kompetanse/kurs

Vi skreddersyr styreseminarer, opplæring og kompetanseheving for alle typer styrer, daglig ledelse og selskapsformer. 

Trenger du gode råd – eller vil du bare vite mer om virksomhetsstyring eller styrearbeid? Slå an en uforpliktende og trivelig prat med vår leder for virksomhetsstyring og styrearbeid, Vidar Andersen på mobil 976 33 350 eller mail vidar.andersen@aider.no.