AiderAider

Krevende sykefraværssaker? Få støtte til ekspertbistand!

Visste du at din arbeidsplass kan få tilskudd fra NAV for å hente inn en ekstern ekspert som kan hjelpe dere med å løse saker hvor ansatte er eller har vært sykmeldt og ikke klarer å stå i jobb som ønsket?

Tilskuddet til ekspertbistand er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV. Alle virksomheter i Norge, uavhengig av størrelse, bransje eller om de er offentlige eller private, kan søke om å få benytte tilskuddet.

 

Tilskuddet gir arbeidsgiver mulighet til å leie inn en nøytral ekspert som kan se situasjonen med nye øyne og foreslå tiltak for å få den ansatte tilbake i jobb hos samme eller en annen arbeidsgiver.

TA KONTAKT

Benedicte Lie Engelsen

Senior manager

48 14 56 80

Er du en virksomhet på Vestlandet?

I samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Vestland kan Aider Folk og Kultur levere Ekspertbistand innen sykefravær og arbeidsmiljø til virksomheter på Vestlandet.

Kan dette være til nytte for din arbeidsplass? Ta kontakt med en av våre eksperter under, så hjelper vi deg videre.