AiderAider

Rekruttering og ansattreise

Det er ikke bare viktig hvem du rekrutterer, men hvordan du rekrutterer. Fra engasjerende stillingsannonser til imøtekommende onboardingsprosesser – få hjelp til å gi dine ansatte en god start på reisen.

Velstrukturert rekruttering og onboarding kan redusere tidsbruk og kostnader. Men strømlinjeforming av ansattreisen handler om mer enn effektivitet. Det er også motivasjons-, kultur– og omdømmebygging. Har du gjort de nødvendige grepene i din virksomhet?

 

Motivasjon fra dag én

Det har noe å si om du gir dine nyansatte en hammer eller en sag. Verktøyene du utstyrer dem med, påvirker hvordan de tolker sin egen rolle og plass i organisasjonen. Sånn er det også med opplæring og forståelse. 

Gir du dine ansatte riktig veiledning, støtte og ressurser, vil de være best mulig utstyrt til å gjøre jobben – og en brennende motivasjon til å gjøre det godt.

TA KONTAKT

Karina Strandrak Belseth

Leder for Folk og kultur • Partner i Aider

95 26 01 55 LinkedIn

En del av gjengen

Onboarding dreier seg også om å ønske noen velkommen. Legger din ansattreise til rette for at nye medarbeidere opplever tilhørighet? En inkluderende start på reisen, hvor nyansatte genuint føler seg verdsatt, er spiren til både lojalitet og driv. Slik skaper du også en bedriftskultur hvor samarbeid blomstrer.

 

Bedre omdømme

Det er viktig å huske at ansattreisen starter før rekrutteringsprosessen, og nettopp derfor er employer branding så viktig. Men dette er et samspill. Skal du tiltrekke deg flinke kandidater over tid, må du «walk the talk». Det kanskje viktigste du kan gjøre for å styrke ditt employer brand, er å ha fantastiske ansattreiser.

 

Når medarbeidere deler sine positive opplevelser med omverdenen, er det den beste employer brandingen du kan få.

Ønsker du hjelp med rekruttering eller onboarding? Aiders HR-rådgivere har lang erfaring med å lage ansattreiser som motiverer og engasjerer. 

 

La oss hjelpe deg!