AiderAider

EUs taksonomi

EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter er en del av EUs rapporteringskrav for større bedrifter, og for bedrifter i finansmarkedet. I Norge er taksonomien innført gjennom loven om bærekraftig finans, og gjelder de samme bedriftene som blir truffet av Bærekraftsdirektivet (CSRD), etter tabellen lenger ned på siden.

Taksonomien krever at selskaper rapporterer på hvor stor andel av selskapets drift som er definert som bærekraftige i henhold til taksonomiens tekniske krav. For at noe skal være definert som bærekraftig må det ha et såkalt ‘vesentlig bidrag’ inn mot et av taksonomiens definerte miljømål, uten at det påfører noen vesentlig skade mot noen av de andre miljømålene eller bryter minstekravene til sosiale og styringsmessige forhold.

 

De definerte målene er:

  1. Begrense og forebygge klimagassutslipp
  2. Klimatilpassing
  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  4. Omstilling til en sirkulær økonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
  5. Forebygging og bekjempelse av forurensning
  6. Beskytte og restaurere både naturmangfold og økosystemer

 

Våre fageksperter hjelper deg gjennom hele prosessen, fra inngående screening av aktivitetene dine gjennom en dobbel vesentlighetsanalyse, til å gjennomgå de tekniske kravene til hver av disse og rapportere på pålagte kategorier. Gjennom å bruke systemløsningen til Factlines sørger vi for at arbeidet blir gjort på mest mulig effektiv måte, og at du kan gjenbruke mye av vurderingene til neste rapportering.

 

Ta kontakt, så finner vi ut av det sammen!

TA KONTAKT

Sven Østebø

Leder for Bærekraftsrådgivning

98 54 57 81 LinkedIn

I Norge er taksonomien innført gjennom loven om bærekraftig finans, og gjelder de samme bedriftene som blir truffet av Bærekraftsdirektivet (CSRD) etter tabellen over