AiderAider
Kvinne taster på mobil ved et vindu

Personvernerklæring

Vi i Aider setter pris på at du besøker våre nettsider. Din tillit er viktig for oss, og vi derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

Aider sin behandling av personopplysninger

Personvernlovgivning skal blant annet sikre integritet og konfidensialitet ved behandling av personopplysninger. Aider forplikter seg til å ivareta personvernet for våre ansatte og alle vi gjør forretninger med når vi behandler slike opplysninger. Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten.

Som en aktør i regnskapsbransjen er vi pålagt å ha særlig gode rutiner for behandling av personopplysninger, og vi opererer til enhver tid i henhold til bransjenormen fra Regnskap Norge. I forbindelse med GDPR (General Data Protection Regulation) har Aider en tett dialog med Regnskap Norge i forbindelse med dette.

Eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) behandler personopplysninger på vegne av Aider på ulike områder. Aider vil til enhver tid iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lovgivning for å beskytte de personopplysningene som behandles av eksterne tjenesteleverandører.

 

Nettstatistikk

Vi benytter Google Analytics for å bedre forstå hvordan besøkende bruker vårt nettsted. Vi får informasjon om blant annet hvilke sider brukerne går inn på, hva de klikker på, hvor de kommer fra og tekniske opplysninger om enheten de bruker. Vi har selv ikke mulighet for å identifisere individer i dette datagrunnlaget.

Vi har kort levetid på informasjonskapslene, og de er avgrenset til det aktuelle webområdet. Google er databehandler av disse opplysningene, som lagres i USA eller Europa og er omfattet av ‘Privacy Shield’-avtalen.

Vi har inngått databehandleravtale med Google, og Google avidentifiserer alle IP-adresser før data lagres, ved å maskere siste del av adressen.

 

Informasjonskapsler

Google Analytics lagrer tre informasjonskapsler (cookies):
_ga – for å identifisere en bruker
_gid – for å skille på brukere
_gat – for å begrense antall meldinger som logges

Levetiden på disse informasjonskapslene er begrenset til 30 dager og de er avgrenset til den stien på nettsidene som driftes av Aider.

 

Hvordan kontakte oss

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på personvern@aider.no

 

Dine rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Aider har gitt slik informasjon i denne erklæringen. Alle som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Krav skal besvares kostnadsfritt av Aider og senest innen 30 dager.

 

Tilsynsmyndighet

Aider AS holder til i Norge, det er derfor Datatilsynet i Norge som fører tilsyn med Aider. Dersom du ikke opplever at Aider ivaretar dine rettigheter eller andre forhold kan du henvende deg direkte til Datatilsynet.

Datatilsynet:
W: datatilsynet.no
E: postkasse@datatilsynet.no
T: +47 22 39 69 00
A: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo