AiderAider

Effektive arbeidsprosesser

Vi vet viktigheten av flyt. Bruker du mye tid på inngående transaksjoner? Har du noen gang fått en purring du ikke vet hva gjelder? Det er ikke deg det er noe galt med. Men kanskje er det noe å hente på kommunikasjonen mellom deg og regnskapsføreren din.

For oss i Aider handler effektive arbeidsprosesser om en optimal fordeling mellom hva du kan og vil gjøre – og hva du helst bør slippe. Vi er her for å avlaste deg med det siste. Rådgiverne våre er både oljen i maskineriet ditt og brannmuren bak. For med en smartere arbeidsfordeling kan du få en arbeidshverdag med høyere effektivitet – og færre feil.

– Arbeidsdagen har et begrenset antall timer. Da er det avgjørende å bruke dem riktig. Kunder som lar oss fjerne støy og hodebry, får mer tid til å skape verdi, sier Kristin Grøtte, senior systemrådgiver og ansvarlig for effektivisering i Aider.

Vi effektiviserer arbeidet med både inngående og utgående transaksjoner. Du forholder deg bare til det du selv ønsker. Aider kan hjelpe deg med:

  • trygg posthåndtering
  • komplett fakturahåndtering – automatisert EHF og fakturamottak på mail
  • purring, innkreving og fakturasalg
  • å øke kvaliteten – unngå feil med bedre rutiner og forenklede prosesser
  • å få mer tid og mindre støy – konsentrer deg om verdiskapende arbeid

Uansett om du behøver automatisering av prosesser eller strømlinjeforming av din virksomhet, er vi her for deg. Våre bedriftsrådgivere syr sammen en skreddersydd løsning som effektiviserer, forenkler – og sparer deg tid.

Det handler om at mer detaljer ikke alltid er bedre informasjon. Vi sørger for at du kun behøver å forholde deg til det som er nødvendig og viktig for deg, avslutter Grøtte.

Vil du få mer tid til det som betyr noe? Ta kontakt med oss i dag

Portrett av smilende mann med skjegg

– Før hadde vi månedlige møter for å ha kontroll på nåsituasjonen. Regnskapet oppdateres nå kontinuerlig, vi får status på resultater, kunde og likviditet, det er enkelt å hente ut rapporteringer og jeg har alltid kontroll på nåsituasjonen.

– Med disse automatiseringene og denne flyten kan vi fokusere mer på proaktivt arbeid og oppfølging. Vi har bedre sanntids- og historiske data, som også gjør at de interne ressursene våre kan bruke mer tid på fremtidsrettede analyser og oppgaver.