AiderAider

Lønnsberedskap

Lønnsberedskap skaper verdi og trygghet fra første dag!

Hvor mange ansatte hos dere kan gjennomføre lønnskjøringen?
Hvor mange kjenner reglene for håndtering og innrapportering av lønn? Er reglene for personvern og GDPR ivaretatt?

Aider er en kompetent og erfaren leverandør av lønnstjenester. Våre lønnskonsulenter er spesialister innenfor fagområdet lønn og HR administrative oppgaver. Ved å knytte selskapet til oss vil dere alltid ha backup på lønn;

Lønnsberedskap kaller vi det!

TA KONTAKT

Bente Sofie Larsen

Director

91 60 44 43

Kartlegging og tilganger


Sammen med bedriftens lønnsansvarlig tilrettelegger vi for nødvendige tilganger, kartlegger dagens rutiner og utfører en test for å finne ut av styrker og kritiske punkter i prosessene. Vi bruker vår
faglige og teknisk kompetanse i
kombinasjon med gode erfaringer innenfor struktur og rutiner for å vurdere om det må gjøres interne tiltak, f.eks. effektivisering av timefangst, reiseregninger eller lagring av sensitive opplysninger. 

 

Samarbeid via lønnsberedskap


• Lønnsfaglig support av lønnskonsulenter som kjenner deres
interne rutiner og retningslinjer
• En sparringspartner for HR-spørsmål
• En sparringspartner for effektivisering/optimalisering av lønnsrutiner
• Tekniske konsulenter for oppsett av lønn- og HR relaterte systemer

TRYGGHET: Etter at rutinene er kartlagt, er beredskapen på plass! Nå er alle selskapets ansatte garantert riktig lønn til rett tid, selv om lønnsansvarlig skulle bli fraværende i en periode