AiderAider

Klimaregnskap på 1-2-3

Et klimaregnskap er en oversikt over bedriftens utslipp, ressursbruk og miljøarbeid det siste året. Dette gjør det enklere å sammenligne år for år og sette i gang tiltak der de teller mest.

Komplett klimaregnskap

Vi har teamet opp med MoreScope, et av markedets beste verktøy og system for klimaregnskap. MoreScope er basert på en solid, vitenskapelig tilnærming, og er utviklet i samarbeid med Sintef.

Løsningen gir deg et raskt overslag over utslippene dine ved å bruke tallene fra siste årsregnskap. Deretter kan du legge inn endringer der du har klimadata fra egen drift eller leverandører. Resultatet er at du sitter igjen med et komplett klimaregnskap med oversikt over utslipp i Scope 1, 2 og 3, i henhold til GHGprotokollen.

TA KONTAKT

Sven Østebø

Leder for Bærekraftsrådgivning

98 54 57 81 LinkedIn

Møt markedets forventninger

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen sånn at alle relevante data og informasjon blir tatt med. Slik blir det lettere å måle over tid og iverksette utslippsreduserende tiltak, noe som er avgjørende for å møte markedets forventninger og økende miljøkrav i offentlige anbud.

Klimaregnskap danner sammen med aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven også grunnlaget for videre bærekraftsrapportering.

Lyst til å høre mer om klimaregnskap fra Aider og Morescope?  Da må du sjekke ut AiderMorgen her, hvor Sven og Sophie lærer deg mer.

aider regnskapsføreren