AiderAider

Organisasjonsutvikling

Når verden beveger seg i en rasende fart, kan ikke organisasjoner stå stille. Organisasjonsutvikling handler om nettopp det: å dyrke konkurransekraft, innovasjon og en sunn bedriftskultur – i møte med stadig nye utfordringer.

Tilpasse seg endringer i omgivelsene

Den beste organisasjonen er den som er rigget for å forbedre seg selv. Det fordrer en læringskultur og en omstillingsevne. 

HR-guruen Dave Ulrich mener derfor organisasjonsutvikling handle om å skape en organisasjon som nettopp er i stand til å tilpasse seg endringer i omgivelsene – samtidig som den opprettholder sine egne verdier. 

Har din bedrift noe å gå på akkurat der? Frykt ikke: Vi i Aider er der for å hjelpe deg. Våre HR-rådgivere har hjulpet en rekke virksomheter med å 

  • utforme en krystallklar strategi og visjon
  • engasjere og utvikle egne ansatte
  • bygge sterke relasjoner mellom organisasjonen og dens interessenter

TA KONTAKT

Karina Strandrak Belseth

Leder for Folk og kultur • Partner i Aider

95 26 01 55 LinkedIn

 

Alt dette er en del av den kontinuerlige prosessen vi kaller organisasjonsutvikling. Vi kan guide deg et stykke på vei – eller bare gi deg kart og kompass. Det er opp til deg. 

I en virkelighet som stadig koker opp nye og uforutsette utfordringer: Hvor godt forberedt er du? Hva gjør du når vinden snur?

Ønsker du en robust organisasjon, hvor innovasjon, læring og kontinuerlig forbedring står i sentrum av kulturen? Da må du ta organisasjonsutvikling på alvor. Kanskje starter det med noen gode råd?

 

Jeg vil ha en omstillingsdyktig virksomhet!