AiderAider

Endringsprosesser

Det å styre og lede endringsprosesser kombinert med daglig drift er en utfordring i de fleste virksomheter

Endringer representerer muligheter og utfordringer for organisasjoner, ledere og ansatte. Det å balansere «harde» og «myke» virkemidler som styring og hensiktsmessig involvering er avgjørende for at man skal lykkes med endringsprosesser. Vår ambisjon er å istandsette virksomheter til å planlegge og gjennomføre endringsprosesser på en gode måte – vi tar endringsledelse fra teori til praksis.

TA KONTAKT

Jon Fredrik Alfsen

Partner i Aider

90 16 54 02

Vi kan hjelpe til med:

  • Sparringspartner og rådgivere på planlegging og gjennomføring av endringsprosesser
  • Endringsprosesser: Opplæring for ledere, tillitsvalgte og ansatte i suksesskriterier for gode endringsprosesser – hvordan ivareta behov for god styring og riktig involvering
  • Endringsledelse: Opplæring i endringsledelse for alle ledere. Muligheter og utfordringer for ledere i forbindelse med endringsprosesser
  • Medarbeiderskap: Hvordan trygge og motivere ansatte før, under og etter endringsprosesser – hvordan bruke endringsprosesser til å ansvarliggjøre de ansatte

 

Lyst til å lære enda mer om endringsprosesser, da bør du sjekke ut boken vi har skrevet. Den kan du bla i og bestille her!