AiderAider

Skatterådgivning

Har selskapet ditt kompliserte skattemessige forhold? La Aider sikre at du alltid følger reglene.

Få hjelp av våre skatterådgivere

Det er ingen skam i å være forvirret: Skattereglene for næringsdrivende kan være vanskelig å sette seg inn i. Tidkrevende er det også. Så hvorfor ikke la noen med spesialkompetanse ta seg av det? 

Det er kjipt å tråkke i skattesalaten. Skal du unngå det, handler det mye om hvordan virksomheten din er organisert. Og akkurat det hjelper våre skatterådgivere deg med.  Vi legger en plan som sikrer at du følger regelverket – men heller ikke betaler mer enn regelverket legger opp til. 

Dersom selskapet ditt håndterer skatt feil eller du er i tvil, ta kontakt med oss. Det er en stor fordel om det oppdages og gjøres nødvendige endringer før det iverksettes kontrolltiltak fra skattemyndighetene.

TA KONTAKT

Sverre Morten Andreassen

Tax Director

48154409

Stian Haraldsen

Leder for kvalitet - Partner

92 88 10 86

«Alle virksomheter kan ha nytte av å løpende vurdere om skatten håndteres riktig. Det vi ser i Aider, er at det ofte hjelper med et blikk utenfra.» – Stian Haraldsen, leder for kvalitet i Aider

Erfarne skatterådgivere

Har selskapet ditt allerede fått varsel om kontroll fra Skatteetaten? Slapp helt av: Vi hjelper deg med å svare myndighetene på alle spørsmål de måtte ha. Du kan selvsagt også få hjelp til å vurdere om Skatteetatens varsel og vedtak er korrekt – og til å imøtegå krav som ikke er riktige.  

Kort sagt: Så lenge det har med skatt å gjøre, kan sannsynligvis våre erfarne skatterådgivere hjelpe deg. For eksempel kan du få gode råd om

  • fradragsrett ved ulike typer virksomheter
  • regler for dokumentasjon av konserninterne transaksjoner
  • optimal selskapsorganisering
  • rentebegrensningsreglene
  • finansskatt
  • kildeskatt
  • fritaksmetoden
  • konsernbidrag

Vi står klare for å bistå deg

Trenger du et ekstra sett med øyne på grunnlaget for formuesberegning, fikser vi det også. I tillegg kan vi hjelpe deg med klassifisering av driftsmidler som grunnlag for avskrivning, skatt ved transaksjoner og generasjonsskifte.

 

Usikker på om noen av disse problemstillingene er aktuelle for akkurat ditt selskap? Null problem: Hvis selskapet ditt allerede har regnskapet hos Aider, kan vi raskt hjelpe deg med å identifisere hva som kan være verdt å se nærmere på.

Uansett er det bare å ta kontakt med oss i Aider, så hjelper vi deg å sørge for at alt er på stell.