AiderAider

Ledergruppeutvikling

Ledergruppeutvikling er en prosess som starter med at man blir enige om mandat og målbilde for så å utvikle nødvendig tillit og trygghet for å håndtere uenighet og tøffe beslutningsprosesser

Ledergrupper har det til felles at de er satt sammen av representanter fra ulike deler av en organisasjon eller virksomhet. I motsetning til prosjekt-/arbeidsgrupper kan ledergrupper oppleve et uklart målbilde og utydelig mandat.

Lederne i ledergruppen konkurrerer ofte om ressurser, status eller definisjonsmakt, samtidig som de må utvikle felles, gjensidig avhengighet for at virksomheten skal nå sine mål.

TA KONTAKT

Harald Støre

Partner i Aider

95 03 902 4

Vi kan hjelpe til med:

  • Analyse av gruppens samlede styrker og utfordringer
  • Utvikling av målbilde og mandat for gruppen
  • Preferansekartlegging, drøfting av personlig motivasjon og arbeidsstil og hvordan dette påvirker samarbeidet
  • Utvikling av spilleregler som skal ivareta tydelige beslutningsprosesser i teamet
  • Hvordan teamet håndterer intern uenighet
  • Hvordan teamet håndterer risiko for at lederne i for stor grad representerer egne sektorer/fagområder og i for liten grad ivaretar det som er virksomhetens behov
  • Utvikling av kvalitet på møter og hvordan man «kvalifiserer» de riktige sakene inn i ledermøtet