AiderAider

Rådgivning

Når flinke folk jobber sammen, får vi til de utroligste ting. Skal vi sammen løfte blikket og finne mulighetene for din bedrift? Våre bedriftsrådgivere hjelper deg med å finne løsninger for utvikling, vekst og lønnsomhet.

Bærekraftsrådgivning

Hvor skal jeg begynne? Dette er et spørsmål mange virksomheter stiller seg når det kommer til bærekraftsrapportering. Det er mange ord og uttrykk, krav og loveverkt å forholde seg til. Og helt ærlig, vi skjønner at dette kan virke uoverkommelig. Derfor har vi laget en steg for steg metode vi kaller for The Aider Way.

Skatterådgivning

Har selskapet ditt kompliserte skattemessige forhold? La Aider sikre at du alltid følger reglene.

Merverdiavgift

Merverdiavgift er en jungel det er lett å gå seg vill i. Og tråkker du feil, kan det få store konsekvenser. Har du oversikt over alle problemstillingene for din virksomhet?

Innovasjonsrådgivning

Verden beveger seg raskere enn noen gang, og det kan være vanskelig å henge med. Du vet kanskje at du må omstille deg, men er usikker på hvordan. Våre innovasjonsrådgivere gir deg et kart over terrenget – og en konkret plan for hvordan du når målene dine.

Partnertjenester: Finansiering, pensjon og forsikring

Kreditt, pensjon og forsikring kan være forvirrende greier. I tillegg innebærer det ofte mye administrasjon. Men det behøver ikke være så vanskelig. Faktisk behøver det ikke være noe du trenger å styre med i det hele tatt. Enkleste løsning? Bare la Aiders gode partnere fikse det.

Styrearbeid

Styreverv er ikke noe du bør ta lett på. Er du klar over ansvarsdimensjonene – og hva som egentlig er styrets plikter? Aider kan hjelpe deg å få styring.

HR-rådgivning

Forvalter du dine ansatte på best mulig måte? Ligger alt til rette for en bedriftskultur som skaper maksimal verdi? Våre dyktige HR-rådgivere hjelper deg med alt fra implementering av HR-system til etablering av rutiner og prosesser – og utvikling av ønsket bedriftskultur.

Verdivurdering og omstrukturering

Skal selskapet ditt gjennom en omstrukturering? Hos Aider får du en kompetent sparringspartner og rådgiver som står på din side hele veien. Vi kan bistå med alle elementer i en omstrukturering, fra verdivurdering til hensiktsmessig organisering og dokumentasjon. Med skarpe regnskapsførerblikk og dyp spesialerfaring tar vi de kompliserte regnestykkene – så du får en best mulig verdsetting.

Virksomhetsstyring og styrearbeid

Et styre skal være en ressurs og tilføre merverdi. Det skal utgjøre en forskjell. Skal du lykkes med dette, må samspillet mellom daglig ledelse og styret flyte godt. Har din virksomhet et velfungerende styre?

Økonomisk rådgivning til bedrifter

Er du egentlig så lønnsom som du burde vært? Kanskje bedriften din er inne i en vekstperiode, men du har likevel problemer med likviditet, riktig bemanning, eller kontroll over kostnadene? Hvis du opplever vekst i selskapet, er det fort gjort å møte på utfordringer som med tiden kan utvikle seg til kritiske situasjoner der du mister kontrollen.

Bedriftsrådgivning

Trenger du noen å sparre med? Ofte kan et blikk utenfra på virksomheten din gjøre at vi sammen oppdager nytt potensial - både for utvikling, spissing av kjernekompetanse og økt lønnsomhet. Med den digitale utviklingen og alt som skjer i de fleste markeder om dagen, er det ikke alltid så enkelt å se de grepene dere bør ta for å være oppdatert og henge med i svingene.

Systemrådgivning

Alle snakker om digitalisering, og at ny teknologi muliggjør endring og automatisering av etablerte og tidkrevende prosesser. Bedriften din har kanskje tatt det første skrittet ut i den digitale verden, eller står dere klare for å ta det store spranget? Nye systemer skal på plass, og målet deres er automatisering, effektivisering og kostnadsbesparing.

Aider obligasjon

Budsjettering og prognoser

Hvordan styrer du virksomheten din? Hva bruker du som beslutningsgrunnlag? Skal du vokse, effektivisere og få opp lønnsomheten, må du ha alle relevante tall på plass. Budsjettet ditt fungerer hensiktsmessig som styringsverktøy bare når det er basert på et oppdatert og løpende regnskap. Det krever gode systemer – og dyktige hoder.

Mann på kontorplass

Management for hire

Har du akutt behov for en daglig leder, økonomisjef eller prosjektleder? Å finne rett person til en stilling kan være utfordrende, og i noen tilfeller nærmest umulig. Å finne rett person på kort varsel, og til rett tid, er en kunst.