AiderAider

Bedriftsrådgivning

Trenger du noen å sparre med? Ofte kan et blikk utenfra på virksomheten din gjøre at vi sammen oppdager nytt potensial – både for utvikling, spissing av kjernekompetanse og økt lønnsomhet. Med den digitale utviklingen og alt som skjer i de fleste markeder om dagen, er det ikke alltid så enkelt å se de grepene dere bør ta for å være oppdatert og henge med i svingene.

Usikker på hvilken vei dere bør gå? La oss være kartleser

Ønsker dere å vokse, øke lønnsomheten eller effektivisere driften? Ulike bedrifter har ulike behov, og vi i Aider legger alltid vekt på å imøtekomme kundens behov, og bidra til å skape verdifulle resultater for dere.

Aider sine bedriftsrådgivere hjelper gjerne til med bærekraftig etablering, utvikling og vekst for din virksomhet. Kverner du på en idé som du ønsker å utvikle?  Eller har dere behov for en mer effektiv organisering av virksomheten deres? Kanskje du trenger investeringsråd og et ekstra blikk hvordan dere skal forvalte virksomhetens ressurser? Styrken vår ligger i den helhetlige tilnærmingen, og fokus på å komme med konkrete og ”matnyttige” råd i strategiske spørsmål. Operativ erfaring og stor gjennomføringskraft kjennetegner våre bedriftsrådgivere. 

– Vi vet hvilke grep som hjelper, vi har verktøyene som fører frem og vi liker å tenke helhetlig, og til det beste for våre kunder, slik at de kan øke lønnsomheten sin, sier Åge Flohr, senior bedriftsrådgiver i Aider. 

TA KONTAKT

Stian Haraldsen

Leder for kvalitet - Partner

92 88 10 86

Åge Flohr

Senior bedriftsrådgiver

90 61 04 25

Noen av våre rådgivningstjenester

  • Restrukturering
  • Etablering og endring av selskapsstruktur
  • Utviklingsprosesser
  • Omstillingsprosesser og snuoperasjoner
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Bistand i forbindelse med generasjonsskifte
  • Styrerådgivning

Trenger du en sparringspartner? Kontakt oss for bedriftsrådgivning.