AiderAider

Systemrådgivning

Alle snakker om digitalisering, og at ny teknologi muliggjør endring og automatisering av etablerte og tidkrevende prosesser. Bedriften din har kanskje tatt det første skrittet ut i den digitale verden, eller står dere klare for å ta det store spranget? Nye systemer skal på plass, og målet deres er automatisering, effektivisering og kostnadsbesparing.

Nytt system er vel og bra, men hvordan funker det i praksis?

Hvordan skal de nye systemene integreres i dagens rutiner? For at innføring av ny teknologi skal bli en suksess må menneskene som skal bruke systemene også involveres. For det nytter ikke med ny teknologi hvis brukerne bak skjermen ikke vet hvordan det skal håndteres.

– Aider setter brukeren i sentrum, og vi legger vekt på hele brukerreisen din- for oss er samspill og samhandling avgjørende. Rådgiving, opplæring og skolering av systemene våre er vel så viktig som selve implementeringen, sier Bjørnar Fjeld, partner i Aider.

TA KONTAKT

Rolf Eivind Berntsen

Avdelingsleder Tech • Kristiansand • Senior løsningsarkitekt • Statsautorisert regnskapsfører

91 72 94 06 LinkedIn

Thomas Kildahl Fjeld

Leder for Business Analytics • Partner

93 05 12 23 LinkedIn

Systemrådgivning innebærer at vi i Aider:

1. Kartlegger og analyserer dagens rutiner. Dette innebærer rutinekartlegging, systemkartlegging og utarbeidelse av kravspesifikasjoner. Her ønsker vi å identifisere potensialet.

2. Utarbeider forslag til nye rutiner og til ny programvare. Her vil dere få systemskisser og rutinebeskrivelser. 

3. Implementerer endringer og sørger for en vellykket oppstart. Dette innebærer systemkonsulenter, prosjektledere og endringsledere som bistår dere gjennom hele kundereisen. 

– Vi hjelper kunden i alle disse fasene og går metodisk til verks i forbindelse med nye implementeringer. Aider har utviklet en egen metodikk som sørger for kvalitet, fremdrift og god innføring, avslutter Fjeld

Trenger du hjelp eller veiledning til å integrere nye systemer inn i dagens rutiner?
Ta kontakt, så hjelper vi dere med rådgivning, opplæring og skolering.