AiderAider

Merverdiavgift

Merverdiavgift er en jungel det er lett å gå seg vill i. Og tråkker du feil, kan det få store konsekvenser. Har du oversikt over alle problemstillingene for din virksomhet?

Dersom selskapet ditt håndterer merverdiavgift feil, er det en stor fordel om du oppdager dette selv. Da kan du foreta nødvendige endringer før det iverksettes kontrolltiltak. 

Derfor kan alle virksomheter ha nytte av å løpende vurdere om merverdiavgift håndteres riktig. Det vi ser i Aider, er at det ofte kan være greit med et blikk utenfra. 

Våre rådgivere kan vurdere alle sider ved din virksomhet som knytter seg til merverdiavgift – store som små.

TA KONTAKT

Eivind Bryne

Partner

48 48 81 48

«Det er lurt å gjøre en jevnlig vurdering av om alle forhold faktisk håndteres etter regelverket. Dette kan vi hjelpe deg med.» – Stian Haraldsen, leder for kvalitet i Aider

Håndtering i tråd med regelverket

Har selskapet ditt allerede fått varsel om kontroll fra Skatteetaten? Slapp helt av: Vi hjelper deg med å svare myndighetene på alle spørsmål de måtte ha. Du kan selvsagt også få hjelp til å vurdere om Skatteetatens varsel og vedtak er korrekt – og til å imøtegå krav som ikke er riktige.  

 

Våre erfarne merverdiavgiftsrådgivere har stålkontroll på nær sagt alle områder innen feltet. Vi kan for eksempel hjelpe deg med å

 

  • registrere selskaper i merverdiavgiftregisteret
  • vurdere grunnlaget for om en virksomhet er avgiftspliktig
  • vurdere grunnlaget for fradragsrett for inngående avgift
  • beregne fordelingsnøkkel for forholdsmessig fradrag der hvor det er virksomhet både innenfor og utenfor avgiftsområdet
  • vurdere om justeringsreglene for fast eiendom og driftsmidler kommer til anvendelse
  • beregne tilbakeføring eller justering ved realisasjon 

 

Vi loser deg trygt gjennom fallgruvene

Handler du med utlandet? Vi hjelper deg med å vurdere om det skal beregnes omvendt avgiftsplikt eller merverdiavgift. Vi kan også vurdere om det skal beregnes merverdiavgift ved transaksjoner – og om det kan kreves fradragsrett.

 

Synes du det er komplekst med eierselskaper/konsernselskaper? La Aider ta seg av både beregning og fellesregistrering – dersom du trenger det.

 

Usikker på om noen av disse problemstillingene er aktuelle for ditt selskap? Null problem: Hvis selskapet ditt allerede har regnskapet hos Aider, kan vi raskt hjelpe deg med å identifisere hva som kan være verdt å se nærmere på.

Uansett er det bare å ta kontakt med oss i Aider, så loser vi deg trygt forbi merverdiavgiftens mange fallgruver.

Har du spørsmål rundt merverdiavgift, ta kontakt med Eivind Bryne