AiderAider

Nå setter vi fart på eiendomssatsingen

Et ambisiøst kompetansehus tørster alltid etter flinke folk. Så når vi finner mange samtidig, er det en anledning til å gi gass. Med PwC Accounting og Prokurist på laget samler vi både kunnskap og krefter – og kan bygge Norges ledende økonomistyringsmiljø for eiendomsbransjen.

Allerede før de ble en del av Aider, var PwC Accounting i ferd med å gire opp. Som rådgivere for flere store eiendomskonsern har de effektivisert og strømlinjeformet driftsprosesser, rapportering – og mye mer.

– Skal du være en virkelig god partner i dette segmentet, kan du ikke bare være en regnskapsfører. Det er generelt mye konsulentbruk innen eiendom, så jo mer innsikt vi sitter på selv, jo færre leverandører trenger kunden å forholde seg til, sier Ernst Ørke, tidligere leder for eiendom i PwC Accounting, nå porteføljeleder i Aider.

 

Langt mer enn regnskap

Det er dette som ligger til grunn for Aider-miljøet han nå skal være med på å bygge opp. I tillegg til et korrekt regnskap skal eiendomsaktører også kunne få hjelp til alt fra finansielle rådgiving, moms og skatt til leiekontrakter og forvaltning.

– De siste årene har vi fokusert på tverrfaglighet slik at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester til kundene våre. Både innen eiendomsutvikling og næringseiendom er det mange særegne problemstillinger innen regnskap, skatt og avgift, som setter høye krav til spesifikk kompetanse hos rådgiverne, sier Ørke og legger til:

– Når vi som regnskapsførere kan bygge denne kompetansen, ligger alt til rette for å være en verdifull rådgiver for kunden, og ha enda høyere kvalitet på leveransene våre.

Også byrået Prokurist, som nå er en del av Aider, har spesialisert seg på å være en one-stop-shop for eiendomsbransjen. Til bordet tar de med seg en ganske unik hands-on-tilnærming.

– For flere av våre kunder fungerer vi i praksis som hele administrasjonen. Vi er både styresekretærer og har i noen tilfeller erstattet forvalteren. Som regnskapsførere kjenner vi virksomheten ut og inn, og dermed sitter vi godt posisjonert til å bidra i den øvrige driften. Særlig mindre investorer setter pris på den bredden, sier Espen Solli, tidligere leder i Prokurist, nå partner i Aider.

Vil det beste for kunden

Fra hvert sitt kontor har de knekt den samme koden. De tror begge at det – mer enn noe annet – handler om tillit.

– Det er selvsagt enklere og kostnadsbesparende å bare forholde seg til én partner. Men det handler vel så mye om kontinuitet og en trygghet om at vi faktisk ønsker det beste for kunden. Vi er opptatt av tillitsbaserte kundeforhold, hvor teamet skal sitte med følelsen av at de er en integrert del av økonomifunksjonen. Derfor setter vi også høye krav til hvilke kunder vi tar inn, sier Ørke og fortsetter:

– Et godt samarbeid og et gjensidig ønske om å bygge sterke tillitsbaserte relasjoner er nøkkelen til suksess for alle parter. Dette er helt avgjørende innen eiendom, siden kvaliteten på regnskapsleveransen avhenger av effektiv kommunikasjon mellom alle funksjonene i selskapet.

Både Ørke og Solli legger også vekt på viktigheten av å virkelig forstå kundens eiendommer. Solli er heller ikke fremmed for å snøre på seg skoene og dra på befaring ute i felten.

– Som rådgiver er du avhengig av å sette deg godt inn i businessen, og innen eiendom er det mye bransje- og kundespesifikk detaljkunnskap. Hvorfor skal kostnadene fordeles som de gjør på akkurat dette bygget? Vi er i stand til å gi gode råd fordi vi trives der nede i det «nitty-gritty».

 

Den foretrukne partneren

Nå ser de frem til å samarbeide om en felles satsing under Aider-flagget. Det betyr høyere tempo, større investeringskraft og flere samarbeidspartnere.

– Markedet setter pris at vi har utviklet plug’n’play-løsninger som strømlinjeformer prosesser og rapporter. Nå får vi i tillegg Aiders egen tech-avdeling i ryggen, på toppen av all den andre kompetansen som finnes på huset her. Det kommer til å frigjøre tid for eiendomskonsulentene våre og gi enda bedre kvalitet i utførelsen, sier Ørke.

De to sammenslåingene markerer dermed starten en ny takt i Aiders eiendomssatsing. Og både Solli og Ørke har ambisjonene klare:

– Dette er en nasjonal satsning for Aider, ikke bare noe som foregår i Oslo. Alt det gode arbeidet som er blitt gjort fra før, vil bli tilgjengelig for hele Aider-familien.

– Målet er at Aider skal bli den suverent foretrukne samarbeidspartneren for eiendomsbransjen. Da er det selvsagt en fordel å være større, men samtidig: Vi skal fortsette å ha 100 prosent fornøyde kunder, sier Ørke og avslutter:

– Vi ønsker alltid å øke omfanget, men aldri på bekostning av dem vi hjelper fra før.