AiderAider

Personalhåndtering

Personalhåndtering er en av HR-funksjonens kjerneoppgaver. Skal du lykkes, må du administrere med stødig hånd – uten å miste mennesket av syne. Har du det nødvendige på plass i din virksomhet?

Gode rutiner og prosesser

Sykefravær, ferieavvikling, nedbemanning og permitteringer: Personalhåndtering handler om å administrere de menneskelige ressursene i din organisasjon. Ja, det krever gode rutiner og prosesser, men en nøkkel er å ikke se på dette arbeidet som en hygienefaktor.

TA KONTAKT

Karina Strandrak Belseth

Leder for Folk og Kultur • Partner

95 26 01 55 LinkedIn

En positiv arbeidskultur

God personalhåndtering handler ikke bare om at du gjør alt du skal, men hvordan du gjør det. Like viktig som at du administrerer ressursene dine, er det at du tar vare på dem.

Selv om personalhåndteringen er en del av det daglige, operative HR-arbeidet, er den også med på å skrive den lange historien om virksomheten din. En positiv arbeidskultur, med glade og motiverte ansatte, bygges og forsterkes også i det daglige.

Så, trenger du gode råd om hvordan du best administrerer egne ansatte – i alt fra varslingssaker til lønnsoppgjør og oppsigelser?

Ta kontakt med våre erfarne HR-rådgivere her.