AiderAider

Kompetansehuset Aider setter fart på eiendomssatsingen: Slår seg sammen med Prokurist

Siden 2004 har byrået Prokurist vært næringsmeglernes «go-to-guy». Nå blir Oslo-selskapet en del av kompetansehuset Aiders eiendomssatsing. – Vi sier nei til ganske mange, men Prokurist var lett å si ja til. Dette blir en enorm styrking av vårt eiendomsteam, sier Andreas Vik, leder i Aider.

Prokurist startet som et backoffice-selskap for næringsmeglere, og har gjennom årene bygget seg opp en betydelig eiendomsportefølje. Selv om de i utgangspunktet er regnskapsførere, har de tidvis tatt rollen som hele administrasjonen.

– Det er det som er med regnskapsfolk, vi har full oversikt over det som skjer og er oppdatert på alle avtaler. I tillegg er vi ganske ryddige av oss. Så vår rolle er etter hvert blitt ganske utvidet, sier Espen Solli, daglig leder i Prokurist.

Noe kunden ikke kan

Spesielt kundene som utelukkende er investorer, og ikke har noen inhouse-administrasjon, har hatt god hjelp av Prokurists bransjeekspertise.

– Noen kunder har kuttet ut eiendomsforvalteren sin fordi vi uansett kan gjøre det. Vi reforhandler leiekontrakter eller sørger for at håndverkere møter opp hvis noe ikke funker, sier Solli.

Det er denne spisskompetansen de nå skal ta med seg inn i sammenslåingen. Det betyr at kompetansehuset Aider kan tilby en enda bredere tjenesteportefølje inn mot eiendomsbransjen: selskapsadministrasjon, selskapsformalia, forvaltning og aktiv deltakelse i transaksjoner.

– Skal du være en relevant rådgiver, må du kunne noe som kunden ikke kan. Generalister er vel og bra, men et kompetansehus krever også spisskompetanse. Det får vi enda mer av nå, sier Vik i Aider.

– Et skikkelig løft

Og timingen er god. Allerede har Aider en gryende satsing på eiendom – akselerert gjennom deres nylige oppkjøp av PwC Accounting.

– Sammen med finans er dette vår tydeligste bransjesatsing, og med Prokurist på laget styrker vi den grunnmuren. Nå skal vi mangedoble det Prokurist har vært så gode på, og vi skal gjøre det ved å plassere flinke, unge folk inn i miljøet. Den kombinasjonen av juniorer og seniorer kommer til å skape et skikkelig løft, sier Vik.

Solli i Prokurist er glad for å endelig kunne få flere å spille på lag med. 

– Vi har alltid gapt over litt for mye, men nå som vi får et helt kompetansehus i ryggen, kan vi ta en langt mer aktiv rolle overfor kunden. Og det er akkurat sånn vi og Aider liker å jobbe. Vi skal ikke bare levere rapporter, men et bredt spekter av tilleggstjenester.