AiderAider

Foredrag

Vi leverer inspirerende og faglig sterke foredrag innenfor våre temaområder

Foredragene kan tilpasses ulike målgrupper og prosesser som:

  • Inspirasjon på ledersamlinger eller samlinger for alle ansatte
  • På avdelingsseminarer hvor man ønsker å jobbe med arbeids- og læringsmiljø
  • Oppfølgingstiltak etter arbeidsmiljøundersøkelser
  • Del av en endringsprosesser for å motivere og trygge for endring
  • Ledd i det å jobbe med strategi og kulturutvikling
  • Introduksjon og inspirasjon til å jobbe med nyskaping, fornyelse og innovasjon

TA KONTAKT

Jon Fredrik Alfsen

Partner i Aider

90 16 54 02

4 på topp foredrag:

 

Ledelse er for viktig til kun å overlate til ledere

Hvorfor godt medarbeiderskap er like viktig som godt lederskap.
Ved Jon Fredrik Alfsen.

 

Fra kompetanseutvikling til kompetansemobilisering

Hvordan frigjøre den enkeltes ressurser til beste for den enkelte og for virksomheten.
Ved Jon Fredrik Alfsen

Hvorfor det «myke» er det «harde»

Hvordan lede, styre og måle de menneskelige ressursene på en måte som gir resultater.
Ved Eivind Garshol.

 

Endringsledelse er i endring

Hvordan mestre kontinuerlige endringer gjennom smart og systematisk involvering av hele organisasjonen.
Ved Eivind Garshol/Jon Fredrik Alfsen

Lyst til å ta en titt på hele kurstilbudet til Aider? Ta en titt her

aider regnskapsføreren