AiderAider

Kundeportal

Her finnes innganger til viktige verktøy for deg som er Aider-kunde. Klikk på linkene nedenfor for å logge inn på Inkassoweb eller Xledger.

Kontroll ved etablering av kundeforhold

Aider har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kontroll ved etablering av kundeforhold. Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettige representant, samt registrering av reelle rettighetshavere. Ved å trykke her finner du link til skjema for kundekontroll.

Xledger

Ønsker du mer tid til kjernevirksomheten? Xledger er et skybasert ERP-system som automatiserer en rekke manuelle prosesser som bilagsregistrering, bankavstemming og utarbeidelse av rapporter. Resultatet: frigjort tid til kjernevirksomheten, enten du velger å føre regnskapet selv, eller få hjelp av våre regnskapsførere.

Inkassoweb

Automatiserte fakturerings- og inkassosrutiner sørger for at tap på utestående fordringer minimeres. Inkassoweb gjør at du har tilgang til oppdatert status for dine fordringer når som helst og hvor som helst. Alt du trenger er en smarttelefon eller PC med tilgang til Internett. Automatiske purringer og rutiner for inkassovarsel sikrer at du får pengene på konto raskere og smidigere, som igjen betyr bedre likviditet og frigjort tid til egen kjernevirksomhet.

Databehandleravtale

Denne databehandleravtalen har til hensikt å regulere Regnskapsforetakets Behandling av Personopplysninger på vegne av Kunden, og derved sikre at Behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38), herunder EUs personvernforordning (EU/2016/679), og senere lovgivning som erstatter eller supplere disse ("Personopplysningsregelverket").