AiderAider

Åpenhetsloven – håndtering i praksis

Jobber du i en bedrift som nylig er truffet av nye regler knyttet til leverandøroppfølging og bærekraft? Kanskje sitter du i styret, og er litt usikker på hva det egentlig er forventet av deg og selskapet ditt? Kanskje føler du at bærekraftskompetanse ikke er noe bedriften din har? 

Kursbeskrivelse: 

Åpenhetsloven – håndtering i praksis. 

Kurset gir deg innsikt i åpenhetslovens krav, samt hjelper deg til å komme i gang med eget arbeid. I løpet av dagen vil vi ha gjennomført en egenevaluering av bedriftens egne rutiner, vi vil se på bedriftens leverandørkjede og utarbeide en overordnet risikovurdering, samt gi deg innspill på og malverk til styresaker og kontraktsvilkår. Til slutt vil vi gjennomgå en videre aksjonsplan basert på foredragsholderens erfaring som konsulent på området, med forslag til tiltak kursdeltagerne kan se videre på i etterkant av kurset. 

I dette kurset lærer du mer om:

 • Hva er kravene etter Åpenhetsloven, hva forventes av deg som et SMB? 
 • Hva er aktsomhetsvurderinger, og hvordan gjennomfører man dem i praksis? 
 • Workshop – egenevaluering av egen bedrift; Hvordan er situasjonen og risikoen i egen bedrift? 
 • Overordnet risikovurdering: Hvilke av leverandørene dine er definert som høy-risiko leverandører? 
 • Hvordan håndterer man åpenhetsloven i styret? 
 • Hvilke kontraktsvilkår bør jeg ha med i standardkontraktene mine? 
 • Hvordan arbeider man videre med åpenhetsloven i praksis? 

KURSHOLDER

Sven Østebø

Leder for Bærekraftsrådgivning

98 54 57 81 LinkedIn

Fordeler med kurset: 

 • Øk din forståelse for bærekraft i et forretningsperspektiv 
 • Bli i stand til å følge opp arbeidet med åpenhetsloven videre 
 • Styrk posisjonen til selskapet ditt inn mot spørsmål fra potensielle kunder, forretningspartnere og ansatte 
 • Kurset er praktisk rettet, med flere eksempler fra næringslivet 
 • Workshopene sørger for at du sitter igjen med konkrete dokumenter og planer som kan brukes i etterkant 

Praktisk info:

Dette er et kurs som går over en hel dag, fra klokken 09:30 – 15:00.  Du vil få servert mat og drikke under kursoppholdet. Når du melder deg på, vil du få mail om adresse og oppmøtested av Kamilla, vår kursadministrator.

Kurspris: 8.900,-  ekskl. mva

Har du spørsmål rundt kursene, ta direkte kontakt med kurs@aider.no

Påmelding til kurset Åpenhetsloven – håndtering i praksis