AiderAider

Stein Skaar – Slik fikk byggmesteren full kontroll med Xledger

Da byggmester Stein Skaar fra Kristiansand gikk over til regnskapssystemet Xledger, sparte han firmaet sitt for både tid og kostnader. – Det ble en helt ny verden, sier Skaar.

Snakk med oss om regnskap. Kontakt oss

Gjorde det på gamlemåten

I snart 25 år har det tradisjonelle håndverksfirmaet hamret og spikret seg rundt i det glade sørland. Men regnskapet har vært langt fra bare idyll.

– Vi gjorde det på gamlemåten, med penn, papir og kopierte ark. Timelistene la vi manuelt til avlønning hver 14. dag. Nå ser vi jo at det var ganske mye som ikke ble fanget opp den gangen, forteller han.

Det som falt av lasset

Permer stappfulle av håndskrevne papirer var langt fra en optimal regnskapsflyt. I tillegg gikk det unødvendig mye tid på både føring og innsamling av timelister.

– Ofte satt jo folk langt på etterskudd og måtte rekonstruere dagene sine for å føre timer. Og kanskje satt jeg og purret på at de skulle sende dem inn. Det var verken effektivt eller nøyaktig. Nå fører de det bare på mobilen samme ettermiddag eller kveld, sier Skaar.

Og like vanskelig kunne det være med nennsom styring av selve prosjektene.

– Én ting er at vi brukte mye tid på timeføringen, som i tillegg kunne bli upresis. Men det handlet også om arbeidsoppgaver og kostnader. Når ikke alt blir merket og kontrollert godt nok, er det vanskelig å fange opp alt, også det som er utgående.

– En ny verden

Men da Stein Skaar tok i bruk Xledger – og sa farvel til penn og papir – ble det orden i regnskapsboden.

– Det er gull verdt. Vi har kontroll på en helt annen måte nå. Timer blir fanget opp uansett, og jeg kan til enhver tid følge med på hvordan prosjektene bærer frem. Vi har full oversikt over alle prosjekter registrert i systemet, og det er mye lettere å servere dem til leverandørene våre.

Byggmesteren, som snakker varmt om den papirløse byggeplassen, er også blitt god venn med EHF-fakturaen.

– Det er mye lettere å spore feil i inngående fakturaer nå. Før hadde vi jo faktisk en ansatt som kun satt på et kontor og jobbet med regnskap. Det trenger vi ikke lenger, vi leier heller inn de tjenestene vi trenger, sier han og avslutter:

regnskapsfører

– Men når det skal faktureres, insisterer jeg på å være med allikevel. Det liker jeg for godt.

Si farvel til penn og papir, du også! Snakk med oss om skybasert regnskap.