AiderAider

Regnskap Norge

Vi har signert Regnskaps Norges frivillige forpliktelse, hvor vi forplikter oss til å akselerere bærekraftig omstilling hos våre kunder

Omstillingen skal vi bidra til ved å:

  • Gjennomføre bærekraft-samtaler med relevante kunder for å identifisere risikoer og muligheter
  • Hjelpe kundene med å sette prioriterte mål for en bærekraftig omstilling
  • Hjelpe kundene med å nå sine prioriterte mål for en bærekraftig omstilling

 

I tillegg ønsker vi å styrke eget bærekraftsarbeid ved å:

  • bygge opp og vedlikeholde egen kompetanse og kapasitet innen bærekraft
  • sette prioriterte mål for bærekraftig omstilling for egen virksomhet
  • nå disse prioriterte målene
  • rapportere på målene etter anerkjente bærekraft-standarder

TA KONTAKT

Sven Østebø

Leder for Bærekraftsrådgivning

98 54 57 81 LinkedIn