AiderAider
Gående mann med kaffe og smarttelefon

Fellesråd

Aiders avtale med Den norske kirke gir lokale fellesråd muligheten til å sette bort jobben med økonomi, regnskap og lønn. Regnskapet sikres og de ansatte får sin lønn – i skyen.

Få en enklere kirkehverdag med regnskapet hos en proff

Gjennom kontrakten med kirken kan Aider nå tilby fellesrådene å håndtere regnskap, økonomi og lønn for dem.

– Det enkelte fellesråd kan knytte seg til oss uten å måtte gå ut med anbud selv, sier Berit Rongsjord, daglig leder og regnskapsfører i Aider.

 

Rapporterer i henhold til loven

En av oppgavene til fellesrådene er å håndtere administrative og økonomiske oppgaver i deres sogn. Aiders løsning forenkler denne jobben.

– Vi tar oss av økonomi, regnskap og lønn med en skreddersydd løsning for fellesrådene. Alle tjenestene er integrert i systemet vårt Xledger, og de slipper å ha lagringsplass selv når alt er skybasert, sier Rongsjord.

Aiders tilbud til fellesrådene oppfyller videre de strenge rapporteringskravene som kirken har. Slik kan de være trygg på at lover blir fulgt.

– Å ta i bruk Aider er også prisgunstig, ettersom kirken fikk fremforhandlet en konkurransedyktig avtale, forteller Rongsjord.

 

Passer alle råd – uansett størrelse

Aider kan utføre deler av regnskapsarbeidet, eller ta på seg alle de nødvendige regnskapstjenestene – dersom fellesrådet ønsker det.

– Noen fellesråd har få ansatte og kommer da til kort med en så viktig oppgave som regnskapsføring. Andre kjøper denne tjenesten hos kommunene, men vi ser jo at kommunene får stadig nye oppgaver og kan slite med kapasiteten. Vår løsning er skalerbar til fellesråd i alle størrelser, sier Rongsjord.

En annen fordel med systemet er at opplysninger kun må legges inn én gang.

– Når det gjelder lønn, legger du inn når, hvem og hvor mye – og utbetalingen skjer automatisk i banken. I eldre system kan det være at du må legge inn opplysninger gjentatte ganger.

Også betalinger av regninger gjøres enkelt i systemet.

– Fakturaer trenger bare å godkjennes, sier Rongsjord.

 

Løsningen blir bedre med flere

I dag har selskapet inngått avtale med mange fellesråd landet over – og representerer en viktig nisje i Aider-porteføljen. Antallet råd øker stadig, men det er plass til flere.

Berit Rongsjord forteller om et velsignet samarbeid – for begge parter.

– Med flere fellesråd hos oss blir vi flinkere til å gjøre løsningen mest mulig hensiktsmessig for dem. Vi er vant til å yte og gi service, og har stor tro på vekst.

Kirkelige fellesråd er spennende å jobbe med, vi møter på flotte folk og er heldige som har fått til denne avtalen, avslutter hun.

Se artikkelen om lønn og regnskap hos kirken.no her.

 

Kontakt

Berit Rongsjord | br@tet.no | 951 73 563
Partner i Aider

Patricia Olsson | po@tet.no | 951 76 860
Partner i Aider

Er du fra et Fellesråd og vil vite mer om hva vi kan gjøre for deg?