AiderAider

UN Global Compact

Vi er medlem i UN Global Compact. Det innebærer at vi støtter de 10 prinsippene for et anstendig næringsliv.

UN Global Compact er FN’s organisasjon for bærekraftig næringsliv. Som signatar av de 10 prinsippene innebærer dette at:

 

Menneskerettigheter

  1. Vi skal etterleve og respektere internasjonale og anerkjente menneskerettigheter og
  2. påse at vi ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

 

Arbeid

  1. Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre våre ansattes rett å føre kollektive forhandlinger, og
  2. avskaffe alle former for tvangsarbeid, og
  3. sikre reel avskaffelse av barnearbeid, og
  4. sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

 

Miljø

  1. Vi skal oppmuntre til en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og
  2. tar initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
  3. oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi

 

Antikorrupsjon

  1. Vi skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

TA KONTAKT

Sven Østebø

Leder for Bærekraftsrådgivning

98 54 57 81 LinkedIn