AiderAider

Bruk mindre tid på inntasting – og få bedre kvalitet på regnskapet

Føler du at du bruker mye tid på å inntasting av tall? Er du lei av å ha Excel på én skjerm og økonomisystemet på den andre? Her er vedleggsfunksjonen som gir deg en enklere hverdag – og et mer oppdatert regnskap. Vi kaller den, Aider Attach.

Er du en av dem som på en tungvint måte registrerer lønn ved å hver måned trykke inn antall timer per ansatt? Da bør du følge med, for nå har vi laget en smart og enkel funksjon som lar deg slippe.

– Det er overraskende mange der ute som bruker tid på å trykke inn tall som dette ukentlig eller månedlig. Det er både bortkastet tid og mer upresist. Nå kan du bare sende råtallene som vedlegg i en mail i stedet, sier Thomas Kildahl Fjeld, prosjektleder i Aider.

Et lite stykke automagi

Det han snakker om, er Aiders vedleggsfunksjon – Aider Attach. Kanskje har du allerede et enkelt forsystem hvor du kan registrere informasjon, men ønsker ikke å bruke penger på en full integrasjon mot økonomisystemet ditt.

– Har du et Excel-regneark med informasjon som skal skal importeres for eksempel i Xledger, kan du bare sende det til vedlegg@aider.no. Den leser fila og fikser alt for deg. Det sparer deg for tid, samtidig som det eliminerer tastefeil.

I tillegg åpner det for at du kan øke frekvensen av registreringen, som også vil gi deg et mer oppdatert regnskap.

– La oss si at du må taste inn dagsoppgjørene fra kassaapparetet manuelt. Det er det mange som gjør i dag, ofte ukentlig eller månedlig. Når du derimot kan sende bokføringsfila fra kassa på e-post og automatisk få det lastet inn, kan du gjøre det daglig. Da slipper du å vente før du får det totale regnskapsbildet, sier Thomas.

Bare starten

Det som er en enkel funksjon i dag, kan gi uante muligheter i morgen. Thomas, som jobber tett sammen med systemutviklerne i Aider-deleide Grasp Labs, sier funksjoner som dette inngår i en større helhet.

– Denne funksjonen handler om å kutte manuelle operasjoner. Det er supert. Men etter hvert som datagrunnlaget i økonomisystemet blir større, kan vi også gjøre stadig flere og bedre analyser. Vi kan lete etter avvik helt ned på transaksjonsnivå, sier han.

Han påpeker også at systemene, basert på historikk, er i stand til å vurdere om for eksempel kostnader mangler.

– Da kan vi også sette opp varslinger basert på dette. Du får med andre ord økt kvalitetskontroll på regnskapet ditt, sier han og avslutter:

– Og det helt uten at du behøver å bruke tid på det.

effektiv økonomi